Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.1

Verš

agaty-eka-gatiṁ natvā
hīnārthādhika-sādhakam
śrī-caitanyaṁ likhāmy asya
mādhuryaiśvarya-śīkaram

Synonyma

agati-eka-gatim — jedinému útočišti pro podmíněné duše, které neznají cíl života; natvā — klanící se; hīna-artha — bohatství podmíněných duší, které jsou chudé na duchovní poznání; adhika — zvětšení; sādhakam — přinášejícímu; śrī-caitanyam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; likhāmi — píši; asya — o Něm; mādhurya-aiśvarya — sladkosti a majestátu; śīkaram — malou část.

Překlad

Klaním se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a snažím se popsat zlomek Jeho majestátu a sladkosti. On je velkým bohatstvím cenností pro podmíněné duše postrádající duchovní poznání a je jediným útočištěm pro ty, kdo neznají skutečný cíl života.