Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.95

Verš

nija-kṛta kṛṣṇa-līlā-śloka paḍila
śuni’ mahāprabhura mahā premāveśa haila

Synonyma

nija-kṛta — osobně složené; kṛṣṇa-līlā — o zábavách Kṛṣṇy; śloka — verše; paḍila — recitoval; śuni' — když slyšel; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mahā — velká; prema-āveśa — extáze lásky; haila — byla.

Překlad

Raghupati Upādhyāya tedy začal recitovat verše, které o Kṛṣṇových zábavách sám složil. Jakmile je Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, přemohla Jej extáze lásky.