Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.195

Verš

śānta-dāsya-rase aiśvarya kāhāṅ uddīpana
vātsalya-sakhya-madhure ta’ kare saṅkocana

Synonyma

śānta-dāsya-rase — v transcendentálních náladách neutrality a služby; aiśvarya — majestát; kāhāṅ — někde; uddīpana — projevený; vātsalya-sakhya-madhure — ve vztazích rodičovství, přátelství a milostné lásky; ta' — zajisté; kare — činí; saṅkocana — zmenšení na minimum.

Překlad

„Na transcendentální úrovni neutrality a služby je někdy v popředí Pánův majestát, ale v transcendentálních náladách přátelské, rodičovské a milostné lásky hraje pouze nepatrnou úlohu.“