Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.64

Verš

prati-varṣa nīlācale tumi nā āsibā
gauḍe rahi’ mora icchā saphala karibā

Synonyma

prati-varṣa — každý rok; nīlācale — do Džagannáth Purí; tumi — Ty; āsibā — nechoď; gauḍe rahi' — zůstávající v Bengálsku; mora icchā — Moji touhu; sa-phala karibā — učiň úspěšnou.

Překlad

„Nechoď každý rok do Džagannáth Purí. Zůstaň v Bengálsku a splň Moji touhu.“

Význam

Misí Śrī Caitanyi Mahāprabhua je šířit jediný účinný lék pro tento pokleslý věk Kali – zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Śrī Caitanya Mahāprabhu sídlil v souladu s pokyny své matky v Džagannáth Purí a oddaní Ho chodili navštěvovat. Pán však chtěl, aby se toto poselství v Bengálsku šířilo velmi důkladně, a v Jeho nepřítomnosti tam nebyl nikdo další, kdo by toho byl schopen. Proto Pán požádal Nityānandu Prabhua, aby tam zůstal a šířil poselství vědomí Kṛṣṇy. Podobnými kazatelskými povinnostmi pověřil také Rūpu Gosvāmīho a Sanātanu Gosvāmīho. Zhlédnutí Pána Jagannātha sice každému přináší velký prospěch, ale Nityānanda Prabhu byl požádán, aby nechodil do Džagannáth Purí každý rok. Znamená to snad, že Pán odpíral Nityānandovi Prabhuovi tuto šťastnou příležitost? Ne. Věrný služebník Śrī Caitanyi Mahāprabhua musí vykonávat Jeho nařízení i na úkor cesty do Džagannáth Purí a zhlédnutí Pána Jagannātha. Vykonávat pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua je jinými slovy větší štěstí než uspokojovat svoje smysly díváním se na Pána Jagannātha.

Kázat učení Caitanyi Mahāprabhua je důležitější než pro svoje vlastní uspokojení zůstat ve Vrindávanu nebo v Džagannáth Purí. Misí Śrī Caitanyi Mahāprabhua je šířit vědomí Kṛṣṇy, a Jeho upřímní oddaní proto musí plnit Jeho touhu.

pṛthivīte āche yata nagarādi grāma
sarvatra pracāra haibe mora nāma

Oddaní Pána Caitanyi musí kázat vědomí Kṛṣṇy v každé vesnici a každém městě na světě. To Pána uspokojí. Nikdo by neměl jednat náladově pro své vlastní uspokojení. Toto nařízení sestupuje skrze paramparu a duchovní mistr je představuje svému žákovi, aby i ten mohl šířit poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Povinností každého žáka je plnit pokyn pravého duchovního mistra a šířit poselství Pána Caitanyi po celém světě.