Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.63

Verš

nityānande kahe prabhu, — śunaha, śrīpāda
ei āmi māgi, tumi karaha prasāda

Synonyma

nityānande — Śrī Nityānandovi Prabhuovi; kahe — říká; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śunaha — prosím slyš; śrīpāda — ó svatý muži; ei — toto; āmi — Já; māgi — žádám; tumi — Ty; karaha — prosím prokaž; prasāda — milost.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom řekl Nityānandovi Prabhuovi: „Poslouchej prosím, ó svatý muži, o něco Tě teď požádám. Slib Mi laskavě, že to vykonáš.“