Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.227

Verš

śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ kalpa-taravo
drumā bhūmiś cintāmaṇi-gaṇa-mayī toyam amṛtam
kathā gānaṁ nāṭyaṁ gamanam api vaṁśī priya-sakhī
cid-ānandaṁ jyotiḥ param api tad āsvādyam api ca

Synonyma

śriyaḥ — bohyně štěstí; kāntāḥ — dívky; kāntaḥ — poživatel; parama-puruṣaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kalpa-taravaḥ — stromy přání; drumāḥ — všechny stromy; bhūmiḥ — země; cintāmaṇi-gaṇa-mayī — utvořená z transcendentálního zázračného drahokamu; toyam — voda; amṛtam — nektar; kathā — řeč; gānam — píseň; nāṭyam — tanec; gamanam — chůze; api — také; vaṁśī — flétna; priya-sakhī — neustálá společnice; cit-ānandam — transcendentální blaženost; jyotiḥ — záře; param — nejvyšší; api — také; tat — to; āsvādyam — všude možné vnímat; api ca — také.

Překlad

„  ,Gopī, dívky z Vrindávanu, jsou nejvyšší bohyně štěstí. Tím, kdo si ve Vrindávanu užívá, je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa. Všechny stromy tam jsou stromy přání a země je utvořená z transcendentálního zázračného kamene. Voda je nektar, řeč je zpěv, chůze tanec a Kṛṣṇovou neustálou společnicí je Jeho flétna. Všude lze vnímat záři transcendentální blaženosti. Vrindávan-dhám je proto jediným příjemným sídlem.̀  “

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.56).