Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.157

Verš

sei śatru-gaṇa haite,vraja-jana rākhite,
rahi rājye udāsīna hañā
yebā strī-putra-dhane,
kari rājya āvaraṇe,
yadu-gaṇera santoṣa lāgiyā

Synonyma

sei — těmi; śatru-gaṇa haite — před nepřáteli; vraja-jana — obyvatelům Vrindávanu; rākhite — abych poskytl ochranu; rahi — setrvávám; rājye — ve svém království; udāsīna — lhostejný; hañā — jsoucí; yebā — jakýmikoliv; strī-putra-dhane — ženami, syny a bohatstvím; kari rājya āvaraṇe — zdobím své království; yadu-gaṇera — yaduovské dynastie; santoṣa — spokojenost; lāgiyā — pro.

Překlad

„Ve svém království setrvávám pouze proto, abych obyvatele Vrindávanu ochránil před útoky Mých nepřátel. Moje královské postavení Mě jinak nezajímá. Všechny manželky, synové a bohatství, které udržuji ve svém království, jsou tu pouze pro potěšení Yaduovců.“