Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.211

Verš

para-vyasaninī nārī
vyagrāpi gṛha-karmasu
tad evāsvādayaty antar
nava-saṅga-rasāyanam

Synonyma

para-vyasaninī — připoutaná k jinému muži; nārī — žena; vyagrā api — i když horlivá; gṛha-karmasu — v domácích povinnostech; tat eva — to jenom; āsvādayati — vychutnává; antaḥ — v nitru; nava-saṅga — nové společnosti; rasa-ayanam — chuť.

Překlad

„,Je-li žena připoutaná k jinému muži než svému manželovi, bude při plnění svých domácích povinností vypadat velice zaneprázdněná, ale v srdci si bude neustále vychutnávat pocity přítomnosti svého milence.̀“