Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.210

Verš

tomāra hṛdaya āmi jāni patrī-dvāre
tomā śikhāite śloka pāṭhāila tomāre

Synonyma

tomāra — vaše; hṛdaya — srdce; āmi — já; jāni — chápu; patrī-dvāre — z těchto dopisů; tomā — vás; śikhāite — abych poučil; śloka — verš; pāṭhāila — poslal jsem; tomāre — vám.

Překlad

„Z těch dopisů jsem porozuměl vašemu srdci. Abych vás poučil, poslal jsem vám jeden verš, který zněl takto:“