Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.50

Verš

chāḍi’ anya nārī-gaṇa,  mora vaśa tanu-mana,
mora saubhāgya prakaṭa kariyā
tā-sabāre deya pīḍā,
  āmā-sane kare krīḍā,
sei nārī-gaṇe dekhāñā

Synonyma

chāḍi' — když opustí; anya — jiné; nārī-gaṇa — ženy; mora — Moje; vaśa — vláda; tanu-mana — mysl i tělo; mora — Moje; saubhāgya — štěstí; prakaṭa kariyā — projevující; -sabāre — jim všem; deya pīḍā — dává neštěstí; āmā-sane — se Mnou; kare krīḍā — věnuje se milostným hrátkám; sei nārī-gaṇe — těmto ženám; dekhāñā — ukazující.

Překlad

„Kṛṣṇa někdy opustí společnost ostatních gopī a Jeho tělo i mysl jsou ovládané Mnou. Tehdy se se Mnou věnuje milostným hrátkám, čímž ostatním dává najevo, jaké Já mám štěstí, a jim přináší zármutek.“