Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.49

Verš

sakhi he, śuna mora manera niścaya
kibā anurāga kare,
  kibā duḥkha diyā māre,
mora prāṇeśvara kṛṣṇa — anya naya

Synonyma

sakhi he — Má drahá přítelkyně; śuna — jen poslouchej; mora — Mojí; manera — mysli; niścaya — rozhodnutí; kibā — ať už; anurāga — náklonnost; kare — prokáže; kibā — nebo; duḥkha — neštěstí; diyā — když udělí; māre — zabije; mora — Můj; prāṇa-īśvara — Pán života; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; anya naya — a nikdo jiný.

Překlad

„Má drahá přítelkyně, poslechni si rozhodnutí Mojí mysli. Kṛṣṇa je Pán Mého života za všech okolností, ať Mi projeví svou náklonnost, nebo Mě zabije tím, že Mi přivodí neštěstí.“