Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.50

Verš

sei tina jala-śāyī sarva-antaryāmī
brahmāṇḍa-vṛndera ātmā ye puruṣa-nāmī

Synonyma

sei — tito; tina — tři; jala-śāyī — ležící ve vodě; sarva — všech; antaḥ-yāmī — Nadduše; brahma-aṇḍa — vesmírů; vṛndera — mnoha; ātmā — Nadduše; ye — kdo; puruṣapuruṣa; nāmī — pojmenováni.

Překlad

„Tito tři Viṣṇuové ležící ve vodě jsou Nadduše všeho. Nadduše všech vesmírů je známá jako první puruṣa.“