Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.49

Verš

kāraṇābdhi-garbhodaka-kṣīrodaka-śāyī
māyā-dvāre sṛṣṭi kare, tāte saba māyī

Synonyma

kāraṇa-abdhi — Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu; garbha-udaka — Garbhodakaśāyī Viṣṇu; kṣīra-udaka-śāyī — Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu; māyā-dvāre — s hmotnou energií; sṛṣṭi — stvoření; kare — zařizují; tāte — proto; saba — všichni; māyī — spojeni s māyou.

Překlad

„Nārāyaṇovy podoby Kāraṇodakaśāyī, Garbhodakaśāyī i Kṣīrodakaśāyī při tvoření spolupracují s hmotnou energií, māyou, a tak jsou s ní spojeni.“