Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.51

Verš

hiraṇya-garbhera ātmā garbhodaka-śāyī
vyaṣṭi-jīva-antaryāmī kṣīrodaka-śāyī

Synonyma

hiraṇya-garbhera — souhrnu všech živých bytostí; ātmā — Nadduše; garbha-udaka-śāyī — Garbhodakaśāyī Viṣṇu; vyaṣṭi — individuální; jīva — živé bytosti; antaḥ-yāmī — Nadduše; kṣīra-udaka-śāyī — Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu.

Překlad

„Garbhodakaśāyī Viṣṇu je Nadduší souhrnu všech živých bytostí. Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu je Nadduší každé individuální živé bytosti.“