Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.101

Verš

jagat ānandamaya,dekhi’ mane sa-vismaya,
ṭhāreṭhore kahe haridāsa
tomāra aichana raṅga,
mora mana parasanna,
dekhi — kichu kārye āche bhāsa

Synonyma

jagat — celý svět; ānanda-maya — plný radosti; dekhi' — když viděl; mane — v mysli; sa-vismaya — s úžasem; ṭhāre-ṭhore — podle přímých i nepřímých znamení; kahe — řekl; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; tomāra — Tvůj; aichana — způsob; raṅga — projevu; mora — moje; mana — mysl; parasanna — velice potěšená; dekhi — chápu; kichu — něco; kārye — v jednání; āche — je; bhāsa — znamení.

Překlad

Když Haridāsa Ṭhākura viděl celý svět plný radosti, jeho mysl nad tím žasla a přímo i nepřímo se vyjádřil Advaitovi Ācāryovi: „Tvoje tančení a rozdávání milodarů na mě působí velice příjemně. Je mi jasné, že tyto činnosti mají nějaký zvláštní smysl.“