Skip to main content

Bg. 6.11-12

Verš

śucau deśe pratiṣṭhāpya
sthiram āsanam ātmanaḥ
nāty-ucchritaṁ nāti-nīcaṁ
cailājina-kuśottaram
tatraikāgraṁ manaḥ kṛtvā
yata-cittendriya-kriyaḥ
upaviśyāsane yuñjyād
yogam ātma-viśuddhaye

Synonyma

śucau — na posvátné; deśe — území; pratiṣṭhāpya — umísťující; sthiram — stálé; āsanam — místo k sezení; ātmanaḥ — své; na — ne; ati — příliš; ucchritam — vysoké; na — ani; ati — příliš; nīcam — nízké; caila-ajina — měkkého plátna a jelení kůže; kuśa — a trávy kuśa; uttaram — pokrytí; tatra — tam; eka-agram — pozornost soustředěnou na jediný bod; manaḥ — mysl; kṛtvā — činící; yata-citta — ovládající mysl; indriya — smysly; kriyaḥ — a činnosti; upaviśya — sedící; āsane — na místě k sezení; yuñjyāt — má provádět; yogam — yogu; ātma — srdce; viśuddhaye — aby očistil.

Překlad

K provádění yogy se má yogī odebrat na odlehlé posvátné území. Tam má na zemi rozprostřít trávu kuśa a pokrýt ji jelení kůží a měkkým plátnem. Místo k sezení nemá být ani příliš vysoké, ani příliš nízké. Yogī tam má sedět nehnutě a cvičit se v yoze ovládáním mysli, smyslů a činností a soustředěním mysli na jediný bod, aby tak očistil své srdce.

Význam

Posvátným územím jsou zde míněna poutní místa. V Indii opouštějí yogīni, transcendentalisté či oddaní, své domovy a usazují se na posvátných místech, jako je Prayāg, Mathurā, Vṛndāvan, Hṛṣīkeś nebo Hardvar, kde o samotě provádějí yogu u posvátných řek, například u Yamuny či Gangy. To však často není možné uskutečnit, zvláště pro ty, kdo žijí mimo Indii. Takzvané jógové spolky ve velkoměstech mohou úspěšně přinášet hmotný prospěch, ale ke skutečnému provádění yogy jsou naprosto nevhodné. Ten, kdo se neovládá a jehož mysl není klidná, se nemůže věnovat meditaci. V Bṛhan-nāradīya Purāṇě je proto řečeno, že v Kali-yuze (současné yuze neboli věku), kdy lidé obvykle žijí jen krátce, jsou těžkopádní v duchovní realizaci a neustále rozrušení, je nejlepším způsobem seberealizace zpívání svatého jména Pána.

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

“V tomto věku hádky a pokrytectví je jediným způsobem osvobození zpívání svatého jména Pána. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta.”