Skip to main content

Bg. 12.11

Verš

athaitad apy aśakto ’si
kartuṁ mad-yogam āśritaḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
tataḥ kuru yatātmavān

Synonyma

atha — i když; etat — toto; api — také; aśaktaḥ — neschopen; asi — jsi; kartum — dělat; mat — Mně; yogam — v oddané službě; āśritaḥ — přijímající útočiště; sarva-karma — všech činností; phala — výsledků; tyāgam — zříkání se; tataḥ — potom; kuru — praktikuj; yata-ātma-vān — jistý sám sebou.

Překlad

Pokud však nejsi schopen pracovat s tímto vědomím Mě samotného, snaž se jednat a zříkat se výsledků své práce a být si jistý sám sebou.

Význam

Může se stát, že kvůli společenským, rodinným či náboženským ohledům nebo jiným překážkám někdo nemůže ani projevit kladný postoj k činnostem spojeným s vědomím Kṛṣṇy. Když se do nich přímo zapojí, může to vyvolat námitky členů jeho rodiny či mnoho dalších potíží. Tomu, kdo má tyto problémy, se doporučuje, aby obětoval nashromážděné výsledky svých činností nějaké dobré věci. Jakými způsoby to může udělat, udávají védská pravidla. Ve Vedách jsou popsány mnohé oběti a zvláštní činy (puṇya), kde lze věnovat výsledky svého dřívějšího jednání. Tak je možné postupně dospět k poznání. Když ten, kdo se ani nezajímá o činnosti spojené s vědomím Kṛṣṇy, podpoří svými milodary nějakou nemocnici nebo jinou společenskou instituci, zříká se tím těžce vydělaných plodů své práce. To se také doporučuje v tomto verši, protože zříkáním se plodů činností se postupně očistí mysl a s čistou myslí je možné poznat vědomí Kṛṣṇy. Vědomí Kṛṣṇy samozřejmě nezávisí na žádné další zkušenosti, neboť proces rozvíjení vědomí Kṛṣṇy může sám o sobě očistit mysl, ale pokud někomu něco brání v jeho přijetí, může se snažit zříkat výsledků svého jednání. Za této situace se může věnovat službě společnosti, komunitě či národu, podstupovat oběti pro svou vlast a tak dále, aby jednoho dne mohl dospět na úroveň čisté oddané služby Nejvyššímu Pánu. V Bhagavad-gītě (18.46) čteme: yataḥ pravṛttir bhūtānām — pokud se někdo rozhodne pro oběť v zájmu nejvyššího dobra, tak i když neví, že nejvyšším dobrem je Kṛṣṇa, díky obětování to začne postupně chápat.