Skip to main content

Bg. 12.10

Verš

abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi

Synonyma

abhyāse — v praxi; api — i když; asamarthaḥ — neschopen; asi — jsi; mat-karma — práci pro Mě; paramaḥ — odevzdaný; bhava — staň se; mat-artham — v zájmu Mne; api — i; karmāṇi — práci; kurvan — konající; siddhim — dokonalosti; avāpsyasi — dosáhneš.

Překlad

Jestliže v praxi nedokážeš dodržovat usměrnění bhakti-yogy, snaž se pro Mě pracovat, neboť prací pro Mě dospěješ k dokonalosti.

Význam

I ten, kdo není schopen dodržovat usměrňující zásady bhakti-yogy pod vedením duchovního učitele, může být přiveden k dokonalosti, a to prací pro Nejvyššího Pána. To, jak tuto práci konat, již bylo vysvětleno v padesátém pátém verši jedenácté kapitoly. Je třeba mít kladný postoj k šíření vědomí Kṛṣṇy. Tímto šířením vědomí Kṛṣṇy je zaměstnáno mnoho oddaných, a ti potřebují pomoc. I když tedy někdo nedokáže přímo dodržovat usměrňující zásady bhakti-yogy, může se snažit napomáhat práci oddaných. Každá větší snaha si vyžaduje prostory, peníze, organizaci a práci. Tak jako je pro podnikání nezbytné sídlo, určitý kapitál, práce a organizace, aby se obchod rozvíjel, je stejných věcí zapotřebí i ve službě Kṛṣṇovi. Jediný rozdíl spočívá v tom, že materialista pracuje s cílem smyslového požitku. Stejnou práci je ovšem možné konat pro uspokojení Kṛṣṇy, a takové jednání je duchovní. Pokud má člověk dostatek peněz, může pomoci se stavbou střediska či chrámu pro šíření vědomí Kṛṣṇy. Nebo může pomoci s vydáváním literatury. Jsou mnohé oblasti činností, a o ty je třeba projevit zájem. Nemůže-li někdo obětovat plody činností, může stále ještě obětovat alespoň něco ve prospěch šíření vědomí Kṛṣṇy. Tato dobrovolná služba podporující vědomí Kṛṣṇy mu pomůže povznést se na vyšší úroveň lásky k Bohu a potom dosáhnout vlastní dokonalosti.