Skip to main content

Bg. 11.45

Verš

adṛṣṭa-pūrvaṁ hṛṣito ’smi dṛṣṭvā
bhayena ca pravyathitaṁ mano me
tad eva me darśaya deva rūpaṁ
prasīda deveśa jagan-nivāsa

Synonyma

adṛṣṭa-pūrvam — dříve nespatřenou; hṛṣitaḥ — rozradostněný; asmi — jsem; dṛṣṭvā — tím, že vidím; bhayena — ze strachu; ca — také; pravyathitam — rozrušená; manaḥ — mysl; me — moje; tat — tu; eva — zajisté; me — mně; darśaya — ukaž; deva — ó Pane; rūpam — podobu; prasīda — buď laskavý; deva-īśa — ó Pane pánů; jagat-nivāsa — ó útočiště vesmíru.

Překlad

Pohled na tuto vesmírnou podobu, kterou jsem nikdy předtím neviděl, mě naplnil radostí, ale zároveň je má mysl ze strachu rozrušená. Proto Tě prosím, Pane pánů a útočiště vesmíru, buď ke mně milostivý a projev svou podobu Osobnosti Božství.

Význam

Arjuna jakožto dobrý přítel má s Kṛṣṇou vztah založený na důvěře. Stejně jako upřímnému příteli působí radost přítelovo bohatství, Arjuna se raduje, když vidí, že jeho přítel Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství a že je schopen projevit tak úžasnou vesmírnou podobu. Poté, co ji uviděl, se však zároveň bojí, že se z ryzího přátelství mohl vůči Kṛṣṇovi dopustit mnoha přestupků. Jeho mysl je tedy rozrušená ze strachu, i když k tomu není důvod. Proto žádá Kṛṣṇu, který může přijmout jakoukoliv podobu, aby projevil svou podobu známou pod jménem Nārāyaṇa. Vesmírná podoba je hmotná a nestálá, stejně jako je nestálý hmotný svět. Na vaikunthských planetách má však Kṛṣṇa transcendentální čtyřrukou podobu zvanou Nārāyaṇa. V duchovním nebi je nesčetně mnoho planet a na každé z nich je Kṛṣṇa přítomný v podobě svých úplných expanzí s různými jmény. Arjuna si tedy přál vidět jednu z těchto podob projevených na vaikunthských planetách. Podoba Nārāyaṇa na každé vaikunthské planetě je čtyřruká, ale liší se rozmístěním symbolů — lastury, kyje, lotosu a disku — v jednotlivých rukách. Nārāyaṇové mají různá jména podle toho, co ve které ruce drží. Všechny tyto podoby jsou však totožné s Kṛṣṇou, a Arjuna proto žádá, aby Ho mohl vidět v Jeho čtyřrukém projevení.