Skip to main content

ТЕКСТ 57

TEXT 57

Текст

Verš

ях̣ сарватра̄набхиснехас
тат тат пра̄пя шубха̄шубхам
на̄бхинандати на двеш̣т̣и
тася прагя̄ пратиш̣т̣хита̄
yaḥ sarvatrānabhisnehas
tat tat prāpya śubhāśubham
nābhinandati na dveṣṭi
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Дума по дума

Synonyma

ях̣ – човек, който; сарватра – навсякъде; анабхиснехах̣ – без привързаност; тат – този; тат – този; пра̄пя – постигащо; шубха – добро; ашубхам – зло; на – никога; абхинандати – възхвала; на – никога; двеш̣т̣и – завижда; тася – неговото; прагя̄ – съвършено знание; пратиш̣т̣хита̄ – устойчиво.

yaḥ — ten, kdo; sarvatra — všude; anabhisnehaḥ — bez vzrušení; tat — to; tat — to; prāpya — dosahující; śubha — dobro; aśubham — zlo; na — nikdy; abhinandati — chválí; na — nikdy; dveṣṭi — nenávidí; tasya — jeho; prajñā — dokonalé poznání; pratiṣṭhitā — upevněné.

Превод

Překlad

В материалния свят този, който не се влияе от постигналото го добро или зло, не го възхвалява, нито го презира, е твърдо установен в съвършено знание.

Osoba, která v hmotném světě není ovlivněna dobrem či zlem, které ji může potkat, a nechválí ho ani jím neopovrhuje, setrvává neochvějně na úrovni dokonalého poznání.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕНИЕ: В материалния свят винаги нещо се променя – за добро или за лошо. Ако не се вълнува от тези материални промени, ако не се влияе от доброто и злото, човек е в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Докато се намираме в материалния свят, винаги ще има добро и зло – това е свят на двойствености. Но установеният в Кр̣ш̣н̣а съзнание не се влияе от доброто и злото, защото е обвързан с Кр̣ш̣н̣а, Всеблагият Абсолют. Такова съзнание за Кр̣ш̣н̣а издига човека до съвършена трансцендентална позиция, наречена сама̄дхи.

V hmotném světě neustále dochází k převratným změnám, které mohou být dobré nebo zlé. O tom, koho takové hmotné změny nerozruší a kdo není dobrem a zlem ovlivněn, je třeba vědět, že neochvějně setrvává na úrovni vědomí Kṛṣṇy. Dokud je živá bytost v hmotném světě, vždy se může setkat s dobrem a zlem, protože tento svět je plný protikladů. Toho, kdo si je trvale vědom Kṛṣṇy, však dobro a zlo neovlivní, neboť upírá pozornost pouze na Kṛṣṇu, svrchovaně dobrou Absolutní Pravdu. Takové vědomí spočívající u Kṛṣṇy staví živou bytost do dokonalého transcendentálního stavu, odborně zvaného samādhi.