Skip to main content

ТЕКСТ 57

TEXT 57

Текст

Tekst

ях̣ сарватра̄набхиснехас
тат тат пра̄пя шубха̄шубхам
на̄бхинандати на двеш̣т̣и
тася прагя̄ пратиш̣т̣хита̄
yaḥ sarvatrānabhisnehas
tat tat prāpya śubhāśubham
nābhinandati na dveṣṭi
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Дума по дума

Synonyms

ях̣ – човек, който; сарватра – навсякъде; анабхиснехах̣ – без привързаност; тат – този; тат – този; пра̄пя – постигащо; шубха – добро; ашубхам – зло; на – никога; абхинандати – възхвала; на – никога; двеш̣т̣и – завижда; тася – неговото; прагя̄ – съвършено знание; пратиш̣т̣хита̄ – устойчиво.

yaḥ — see, kes; sarvatra — kõikjal; anabhisnehaḥ — kiindumuseta; tat — seda; tat — seda; prāpya — saavutades; śubha — head; aśubham — halba; na — mitte kunagi; abhinandati — kiidab; na — mitte kunagi; dveṣṭi — kadestab; tasya — tema; prajñā — täiuslikud teadmised; pratiṣṭhitā — kinnistunud.

Превод

Translation

В материалния свят този, който не се влияе от постигналото го добро или зло, не го възхвалява, нито го презира, е твърдо установен в съвършено знание.

See, kes ei lase end mõjutada sellest heast ja halvast, mis talle materiaalses maailmas osaks võib langeda, kes ei põlasta ühte ega teist, omab kindlalt täiuslikke teadmisi.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: В материалния свят винаги нещо се променя – за добро или за лошо. Ако не се вълнува от тези материални промени, ако не се влияе от доброто и злото, човек е в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Докато се намираме в материалния свят, винаги ще има добро и зло – това е свят на двойствености. Но установеният в Кр̣ш̣н̣а съзнание не се влияе от доброто и злото, защото е обвързан с Кр̣ш̣н̣а, Всеблагият Абсолют. Такова съзнание за Кр̣ш̣н̣а издига човека до съвършена трансцендентална позиция, наречена сама̄дхи.

Materiaalses maailmas toimub alati midagi head või halba. Inimest, kes ei lase end häirida ei materiaalse maailma tõusudest ega mõõnadest, tuleb pidada vankumatult Kṛṣṇa teadvuses viibivaks isiksuseks. Nii kaua kui inimene viibib materiaalses maailmas, eksisteerib alati võimalus, et talle saavad osaks nii head kui halvad sündmused, sest materiaalne maailm on täis kahesusi. Kuid Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene ei huvitu materiaalse maailma headest ega halbadest külgedest, sest tema ainsaks huviks on Kṛṣṇa, läbinisti heaolemuslik Absoluut. Sellise Kṛṣṇale keskendunud teadvuse läbi jõuab inimene täiuslikule transtsendentaalsele tasandile, mida tähistatakse terminiga samādhi.