Skip to main content

Бґ. 10.41

Текст

йад йад вібгӯтімат саттвам̇
ш́рı̄мад ӯрджітам ева ва̄
тат тад ева̄ваґаччга твам̇
мама теджо-’м̇ш́а-самбгавам

Послівний переклад

йат йат — що б то не було; вібгӯті—щедроти; мат—маючи; саттвам—існування; ш́рі-мат—прекрасне; ӯрджітам—славетне; ева—безумовно; ва̄—або; тат тат—усе це; ева—безумовно; аваґаччга—повинен знати; твам—ти; мама—Мого; теджах̣—блиску; ам̇ш́а—частина; самбгавам—що народилося з.

Переклад

Знай, що всі гідні подиву, прекрасні й славетні творіння виникають лише із іскри Мого сяйва.

Коментар

Слід усвідомити, що все прекрасне й славне, що існує в духовному або в матеріальному світі, є лише частковим виявом могутності Кр̣шн̣и. Все, що виділяється надзвичайною розкішшю, слід сприймати, як втілення щедрот Кр̣шн̣и.