Skip to main content

VERŠ 4

TEXT 4

Verš

Tekstas

na karmaṇām anārambhān
naiṣkarmyaṁ puruṣo ’śnute
na ca sannyasanād eva
siddhiṁ samadhigacchati
na karmaṇām anārambhān
naiṣkarmyaṁ puruṣo ’śnute
na ca sannyasanād eva
siddhiṁ samadhigacchati

Synonyma

Synonyms

na — nie; karmaṇām — predpísaných povinností; anārambhāt — nerobením; naiṣkarmyam — oslobodenie od následkov; puruṣaḥ — človek; aśnute — získa; na — nie; ca — tiež; sannyasanāt — odriekaním; eva — jednoducho; siddhim — úspech; samadhigacchati — dosiahne.

na — ne; karmaṇām — nurodytų pareigų; anārambhāt — nevykdant; naiṣkarmyam — išsivadavimą nuo atoveikio; puruṣaḥ — žmogus; aśnute — pasiekia; na — ne; ca — taip pat; sannyasanāt — atsižadėjimo dėka; eva — vien tik; siddhim — sėkmę; samadhigacchati — pasiekia.

Překlad

Translation

Samotnou nečinnosťou sa človek nemôže vyslobodiť a iba odriekaním nemôže dosiahnuť dokonalosť.

Neįmanoma išvengti atoveikio vien susilaikant nuo veiklos, kaip neįmanoma vien atsižadant pasiekti tobulumą.

Význam

Purport

Človek môže vstúpiť do životného štádia odriekania (sannyāsa), až keď sa očistí vykonávaním predpísaných povinností, ktorých účelom je očistiť srdcia materialistických ľudí. Nikto nemôže dosiahnuť úspech len preto, že odrazu vstúpil do štvrtého životného štádia, ak sa najskôr neočistil. Podľa empirických filozofov sa človek samotným prijatím stavu sannyāsa alebo zrieknutím sa plodonosných činov vyrovná Nārāyaṇovi. Śrī Kṛṣṇa však toto tvrdenie neuznáva. Ak sannyāsī nemá čisté srdce, iba narušuje spoločenský poriadok. Keď sa však niekto zapojí do transcendentálnej služby Pánovi, buddhi-yogy, Pán uzná všetky jeho pokroky, aj keby nesplnil svoje hmotné povinnosti. I to najmenšie dodržiavanie tejto zásady pomôže prekonať veľké problémy (sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt).

KOMENTARAS: Atsižadėti pasaulio galima tiktai tada, kai apsivaloma vykdant nurodytas pareigas, kurios ir yra skirtos išgryninti materialistiškų žmonių širdis. Neapsivalius skubotas perėjimas į ketvirtąją gyvenimo pakopą (sannyāsą) nebus sėkmingas. Filosofų empirikų nuomone, pakanka vien tik tapti sannyāsiu, t.y. atsisakyti karminės veiklos, ir esą tuojau prilygsi Nārāyaṇai. Tačiau Viešpats Kṛṣṇa nepritaria šiam principui. Neapvalius širdies, sannyāsa yra vien visuomeninės santvarkos pažeidinėjimas. Kita vertus, jeigu žmogus, tegu ir neatlikdamas nurodytų pareigų, įsijungia į transcendentinę tarnystę Viešpačiui (buddhi-yogą), net menkiausią pažangą šiame kelyje Viešpats įvertina. Sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt. Net ir nedidelė pažanga šiame kelyje padeda įveikti didžiausius sunkumus.