Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 3.4

Текст

на карман̣а̄м ана̄рамбха̄н
наиш̣кармям̇ пуруш̣о 'шнуте
на ча саннясана̄д ева
сиддхим̇ самадхигаччхати

Дума по дума

на – не; карман̣а̄м – на предписаните задължания; ана̄рамбха̄т – чрез неизпълнение; наиш̣кармям – освобождаване от последиците; пуруш̣ах̣ – човек; ашнуте – постига; на – нито; ча – също; саннясана̄т – чрез отречение; ева – просто; сиддхим – успех; самадхигаччхати – постига.

Превод

Само въздържането от действие не може да освободи човек от последствията; и само чрез отречение не може да се постигне съвършенство.

Пояснение

Отречението от света има смисъл само ако си се пречистил, изпълнявайки дълга си. Предписаните задължения са предназначени да пречистят сърцата на материалистичните хора. Без пречистване човек не може да постигне успех, приемайки направо живота в отречение (сання̄са). Според философите емпирици е достатъчно някой да приеме сання̄са, т.е. да се оттегли от плодоносните дейности, за да стане веднага същият като На̄ра̄ян̣а. Но Кр̣ш̣н̣а отхвърля тази идея. Без да е пречистил сърцето си, един сання̄сӣ само внася смут в обществото. От друга страна, ако някой се заеме с трансцендентално предано служене, дори да не изпълнява предписаните си задължения, каквото и да направи за каузата, се приема от Бога (буддхи йога). Св-алпам апй ася дхармася тра̄яте махато бхая̄т. Дори най-малкият напредък по този път отстранява големи трудности.