Skip to main content

Bg. 3.4

Tekstas

na karmaṇām anārambhān
naiṣkarmyaṁ puruṣo ’śnute
na ca sannyasanād eva
siddhiṁ samadhigacchati

Synonyms

na — ne; karmaṇām — nurodytų pareigų; anārambhāt — nevykdant; naiṣkarmyam — išsivadavimą nuo atoveikio; puruṣaḥ — žmogus; aśnute — pasiekia; na — ne; ca — taip pat; sannyasanāt — atsižadėjimo dėka; eva — vien tik; siddhim — sėkmę; samadhigacchati — pasiekia.

Translation

Neįmanoma išvengti atoveikio vien susilaikant nuo veiklos, kaip neįmanoma vien atsižadant pasiekti tobulumą.

Purport

KOMENTARAS: Atsižadėti pasaulio galima tiktai tada, kai apsivaloma vykdant nurodytas pareigas, kurios ir yra skirtos išgryninti materialistiškų žmonių širdis. Neapsivalius skubotas perėjimas į ketvirtąją gyvenimo pakopą (sannyāsą) nebus sėkmingas. Filosofų empirikų nuomone, pakanka vien tik tapti sannyāsiu, t.y. atsisakyti karminės veiklos, ir esą tuojau prilygsi Nārāyaṇai. Tačiau Viešpats Kṛṣṇa nepritaria šiam principui. Neapvalius širdies, sannyāsa yra vien visuomeninės santvarkos pažeidinėjimas. Kita vertus, jeigu žmogus, tegu ir neatlikdamas nurodytų pareigų, įsijungia į transcendentinę tarnystę Viešpačiui (buddhi-yogą), net menkiausią pažangą šiame kelyje Viešpats įvertina. Sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt. Net ir nedidelė pažanga šiame kelyje padeda įveikti didžiausius sunkumus.