Skip to main content

Bg. 17.22

Dévanágarí

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १७.२२ ॥

Verš

adeśa-kāle yad dānam
apātrebhyaś ca dīyate
asat-kṛtam avajñātaṁ
tat tāmasam udāhṛtam

Synonyma

adeśa — na nevhodnom mieste; kāle — v nevhodný čas; yat — ktorý; dānam — milodar; upātrebhyaḥ — nevhodnej osobe; ca — tiež; dīyate — je darovaný; asat-kṛtam — neúctivo; avajñātam — bez riadnej pozornosti; tat — ten; tāmasam — v kvalite temnoty; udāhṛtam — hovorí sa, že je.

Překlad

Milodar, ktorým je na nevhodnom mieste a v nevhodný čas obdarená nevhodná osoba, alebo milodar bez náležitej úcty a pozornosti je milodarom v kvalite nevedomosti.

Význam

Príspevky poskytované na opájanie sa omamnými látkami a podporu hazardných hier sú v tomto verši zamietnuté. Taký druh príspevku náleží do kvality nevedomosti. Taká dobročinnosť je nielenže neprospešná, ale aj podporuje hriešne osoby. Podobne, ak dá človek milodar vhodnej osobe, no bez úcty a pozornosti, patrí taký milodar do kvality temnoty.