Skip to main content

Bg. 17.22

Verš

adeśa-kāle yad dānam
apātrebhyaś ca dīyate
asat-kṛtam avajñātaṁ
tat tāmasam udāhṛtam

Synonyma

adeśa — na nečistém místě; kāle — a v nesprávnou dobu; yat — ten, který; dānam — milodar; upātrebhyaḥ — nehodným osobám; ca — také; dīyate — je dán; asat-kṛtam — bez úcty; avajñātam — bez náležité pozornosti; tat — ten; tāmasam — ke kvalitě temnoty; udāhṛtam — je řečeno, že patří.

Překlad

A milodar dávaný na nečistém místě, v nesprávnou dobu, osobám, které ho nejsou hodny, či bez náležité pozornosti a úcty patří ke kvalitě nevědomosti.

Význam

Zde není doporučeno přispívat na oddávání se omamným látkám a hazardu. Příspěvky tohoto druhu mají charakter nevědomosti, temnoty. Taková dobročinnost není prospěšná — naopak, je to podporování hříšných lidí. Rovněž milodar daný vhodné osobě, ale bez úcty a pozornosti, patří ke kvalitě nevědomosti.