Skip to main content

Bg. 17.21

Verš

yat tu pratyupakārārthaṁ
phalam uddiśya vā punaḥ
dīyate ca parikliṣṭaṁ
tad dānaṁ rājasaṁ smṛtam

Synonyma

yat — ktorý; tu — ale; prati-upakāra-artham — aby získal niečo za odmenu; phalam — výsledok; uddiśya — túžiaci; — alebo; punaḥ — opäť; dīyate — darovaný; ca — tiež; parikliṣṭam — neprajúcne; tat — táto; dānam — štedrosť; rājasam — v kvalite vášne; smṛtam — rozumie sa.

Překlad

No dar, ktorý je darovaný s myšlienkou na odmenu alebo s túžbou po hmotných plodoch a neprajnícky, je milodarom v kvalite vášne.

Význam

Dobročinnosť je niekedy vykonávaná za účelom povýšenia sa do nebeského kráľovstva a inokedy s veľkou nechuťou alebo pochybnosťami: „Prečo som len daroval toľko peňazí?“ Niekedy je vykonávaná len kvôli záväzkom alebo na žiadosť nadriadeného. Tento druh dobročinnosti náleží do kvality vášne.

Je mnoho dobročinných spolkov prispievajúcich na inštitúcie, v ktorých sa holduje zmyslovému pôžitku. Táto dobročinnosť sa vo vedskej literatúre neodporúča. Odporúča sa iba dobročinnosť v kvalite dobra.