Skip to main content

ТЕКСТ 42

TEXT 42

Текст

Verš

дошаир этаи кула-гхнн
вара-сакара-кракаи
утсдйанте джти-дхарм
кула-дхарм ча ват
doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ
varṇa-saṅkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ
kula-dharmāś ca śāśvatāḥ

Пословный перевод

Synonyma

дошаи — грехами; этаи — этими; кула-гхннм — разрушающих семью; вара-сакара — нежеланного потомства; кракаи — причинами появления; утсдйанте — прекращаются; джти-дхарм — деяния на благо общества; кула-дхарм — семейные традиции; ча — также; ват — незыблемые.

doṣaiḥ — takovými chybami; etaiḥ — všemi těmito; kula-ghnānām — těch, kdo ničí rodinu; varṇa-saṅkara — nežádoucích dětí; kārakaiḥ — které jsou příčinou; utsādyante — jsou zmařeny; jāti-dharmāḥ — plány společnosti; kula-dharmāḥ — rodinné tradice; ca — a; śāśvatāḥ — věčné.

Перевод

Překlad

Прегрешения тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежеланных детей, останавливают деятельность на благо семьи и общества в целом.

Špatným jednáním osob ničících rodinnou tradici, jež způsobuje rození nežádoucích dětí, jsou zmařeny společenské plány i činnosti pro blaho rodiny.

Комментарий

Význam

Социальная деятельность четырех сословий вместе с благотворительной деятельностью, которой занимается каждая семья в обществе санатана-дхармы иливарнашрама-дхармы, направлены на то, чтобы помочь человеку полностью освободиться от материального рабства. Поэтому, когда безответственные люди, стоящие во главе общества, разрушают традиции санатана- дхармы, в обществе воцаряется хаос и люди забывают о высшей цели жизни — Вишну. Таких вождей общества называют слепцами, и те, кто идет за ними, обречены жить в государстве, где нет и не может быть порядка.

Povinnosti neboli plány čtyř tříd lidské společnosti a činnosti pro blaho rodiny — což je obojí ustanoveno zřízením zvaným sanātana-dharma neboli varṇāśrama-dharma — jsou dány tak, aby člověku umožnily nakonec dosáhnout osvobození. Když tedy nezodpovědné vůdčí osobnosti ničí tradici sanātana-dharmy, způsobí to ve společnosti chaos, jehož výsledkem je, že lidé zapomínají na cíl života — na Viṣṇua. O takových vůdcích je řečeno, že jsou slepí, a lidé, kteří je následují, budou nevyhnutelně uvedeni ve zmatek.