Skip to main content

Bg. 1.42

Verš

doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ
varṇa-saṅkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ
kula-dharmāś ca śāśvatāḥ

Synonyma

doṣaiḥ — vďaka týmto zlým skutkom; etaiḥ — všetci títo; kula-ghnānām — ničitelia rodiny; varṇa-saṅkara — nežiadúce deti; kārakaiḥ — spôsobujú; utsādyante — zánik; jāti-dharmāḥ — plán pre blaho spoločnosti; kula-dharmāḥ — rodinné tradície; ca — tiež; śāśvatāḥ — večné.

Překlad

Následkom zlých skutkov ničiteľov rodových tradícií, ktoré spôsobujú narodenie nechcených detí, sa ničí odveký spoločenský poriadok a blaho rodiny.

Význam

Zásady varṇāśrama-dharmy, známej ako sanātana-dharma, usmerňujú rodinu a spoločnosť tak, aby mal každý jednotlivec možnosť dosiahnuť konečné oslobodenie. Ak nezodpovední vodcovia spoločnosti tieto tradície porušia, nastane v spoločnosti zmätok, následkom ktorého ľudia zabudnú, že cieľom života je Viṣṇu, Kṛṣṇa. Takí vodcovia sú slepí a svojich stúpencov vedú do záhuby.