Skip to main content

ТЕКСТ 42

TEXT 42

Текст

Tekst

дошаир этаи кула-гхнн
вара-сакара-кракаи
утсдйанте джти-дхарм
кула-дхарм ча ват
doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ
varṇa-saṅkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ
kula-dharmāś ca śāśvatāḥ

Пословный перевод

Synonyms

дошаи — грехами; этаи — этими; кула-гхннм — разрушающих семью; вара-сакара — нежеланного потомства; кракаи — причинами появления; утсдйанте — прекращаются; джти-дхарм — деяния на благо общества; кула-дхарм — семейные традиции; ча — также; ват — незыблемые.

doṣaiḥ — selliste vigade tõttu; etaiḥ — kõikide nende; kula-ghnānām — suguvõsa hävitajate; varṇa-saṅkara — soovimatute laste; kārakaiḥ — kes on põhjusteks; utsādyante — hävivad; jāti-dharmāḥ — ühiskonna ülesehitus; kula-dharmāḥ — suguvõsa traditsioonid; ca — samuti; śāśvatāḥ — igavesed.

Перевод

Translation

Прегрешения тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежеланных детей, останавливают деятельность на благо семьи и общества в целом.

Suguvõsa traditsioonide hävitajate kuritahtlike tegude läbi, mis lasevad sündida soovimatutel lastel, muutuvad igasugune ühiskonna ülesehitus ja kõik perekondade heaolule suunatud programmid kasutuks.

Комментарий

Purport

Социальная деятельность четырех сословий вместе с благотворительной деятельностью, которой занимается каждая семья в обществе санатана-дхармы иливарнашрама-дхармы, направлены на то, чтобы помочь человеку полностью освободиться от материального рабства. Поэтому, когда безответственные люди, стоящие во главе общества, разрушают традиции санатана- дхармы, в обществе воцаряется хаос и люди забывают о высшей цели жизни — Вишну. Таких вождей общества называют слепцами, и те, кто идет за ними, обречены жить в государстве, где нет и не может быть порядка.

Sanātana-dharma ehk varṇāśrama-dharma alusel loodud ja neljal inimklassil põhinev ühiskonna ülesehitus koos perekondade heaolule suunatud programmidega seavad eesmärgiks inimeste lõpliku lunastuse. Seepärast toob sanātana-dharma traditsioonide rikkumine vastutustundetute juhtide poolt ühiskonnas kaasa täieliku kaose, mille tulemusena inimesed unustavad elu eesmärgi – Viṣṇu. Selliseid juhte võib nimetada pimedateks ning inimesed, kes neid järgivad, suunduvad kahtlemata kaosesse.