Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 1.42

Текст

дош̣аир етаих̣ кула-гхна̄на̄м
варн̣а-санкара-ка̄ракаих̣
утса̄дянте джа̄ти-дхарма̄х̣
кула-дхарма̄ш ча ша̄швата̄х̣

Дума по дума

дош̣аих̣ – от такива грехове; етаих̣ – всички тези; кула-гхна̄на̄м – от рушители на семейството; варн̣а-санкара – на нежелани деца; ка̄ракаих̣ – които са причина; утса̄дянте – са опропастени; джа̄ти-дхарма̄х̣ – обществени планове; кула-дхарма̄х̣ – семейни традиции; ча – също; ша̄швата̄х̣ – вечно.

Превод

С прегрешенията на тези, които рушат семейните традиции и увеличават нежеланото потомство, се унищожават всякакви обществени проекти и дейности за благополучие в семейството.

Коментар

Социалната и благотворителната дейност на четирите съсловия, извършвана от всяко семейство в обществото на сана̄тана дхарма (варн̣а̄шрама дхарма), е предназначена да подпомага човека по пътя към крайното му спасение. Следователно рушенето на сана̄тана дхарма традициите от страна на безотговорни обществени водачи причинява хаос в обществото и в резултат хората забравят целта на живота – Виш̣н̣у. Такива лидери са слепци, а тези, които ги следват, са обречени на хаос и безредие.