Skip to main content

ТЕКСТ 42

42. VERS

Текст

Szöveg

дошаир этаи кула-гхнн
вара-сакара-кракаи
утсдйанте джти-дхарм
кула-дхарм ча ват
doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ
varṇa-saṅkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ
kula-dharmāś ca śāśvatāḥ

Пословный перевод

Szó szerinti jelentés

дошаи — грехами; этаи — этими; кула-гхннм — разрушающих семью; вара-сакара — нежеланного потомства; кракаи — причинами появления; утсдйанте — прекращаются; джти-дхарм — деяния на благо общества; кула-дхарм — семейные традиции; ча — также; ват — незыблемые.

doṣaiḥ – az ilyen hibák által; etaiḥ – mindezek; kula-ghnānām – a család elpusztítóinak; varṇa-saṅkara – nem várt gyermekek; kārakaiḥ – okozói által; utsādyante – elpusztulnak; jāti-dharmāḥ – a köz javát szolgáló tevékenységek; kula-dharmāḥ – családi hagyományok; ca – is; śāśvatāḥ – örök.

Перевод

Fordítás

Прегрешения тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежеланных детей, останавливают деятельность на благо семьи и общества в целом.

A családi hagyományok elpusztítói – akik így nemkívánt gyermekek világrajöttét idézik elő – gonosz tetteikkel véget vetnek a köz javát és a családi jólétet szolgáló cselekedeteknek.

Комментарий

Magyarázat

Социальная деятельность четырех сословий вместе с благотворительной деятельностью, которой занимается каждая семья в обществе санатана-дхармы иливарнашрама-дхармы, направлены на то, чтобы помочь человеку полностью освободиться от материального рабства. Поэтому, когда безответственные люди, стоящие во главе общества, разрушают традиции санатана- дхармы, в обществе воцаряется хаос и люди забывают о высшей цели жизни — Вишну. Таких вождей общества называют слепцами, и те, кто идет за ними, обречены жить в государстве, где нет и не может быть порядка.

A sanātana-dharma vagy varṇāṣrama-dharma intézménye által az emberi társadalom négy rendje számára meghatározott feladatok a családok jólétét biztosító tevékenységekkel együtt arra szolgálnak, hogy képessé tegyék az emberi lényt arra, hogy eljusson a végső felszabadulásig. Ezért amikor a felelőtlen vezetők megtörik a sanātana-dharma hagyományát, az zavart okoz a társadalomban, aminek eredményeképpen az emberek megfeledkeznek az élet céljáról, Viṣṇuról. Az ilyen vezetőket vakoknak nevezhetjük, akik követőiket a biztos káoszba vezetik.