Skip to main content

ТЕКСТ 42

Bg 1.42

Текст

Tekst

дошаир этаи кула-гхнн
вара-сакара-кракаи
утсдйанте джти-дхарм
кула-дхарм ча ват
doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ
varṇa-saṅkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ
kula-dharmāś ca śāśvatāḥ

Пословный перевод

Synoniemen

дошаи — грехами; этаи — этими; кула-гхннм — разрушающих семью; вара-сакара — нежеланного потомства; кракаи — причинами появления; утсдйанте — прекращаются; джти-дхарм — деяния на благо общества; кула-дхарм — семейные традиции; ча — также; ват — незыблемые.

doṣaiḥ — door zulke fouten; etaiḥ — al deze; kula-ghnānām — van de vernietigers van de familie; varṇa-saṅkara — van onwenselijke kinderen; kārakaiḥ — die oorzaken zijn; utsādyante — worden tenietgedaan; jāti-dharmāḥ — gemeenschapsverplichtingen; kula-dharmāḥ — familietradities; ca — ook; śāśvatāḥ — eeuwig.

Перевод

Vertaling

Прегрешения тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежеланных детей, останавливают деятельность на благо семьи и общества в целом.

Door de wandaden van hen die de familietraditie vernietigen en die zo de oorzaak zijn van onwenselijke kinderen, worden allerlei gemeenschapsverplichtingen en activiteiten voor het welzijn van de familie tenietgedaan.

Комментарий

Betekenisverklaring

Социальная деятельность четырех сословий вместе с благотворительной деятельностью, которой занимается каждая семья в обществе санатана-дхармы иливарнашрама-дхармы, направлены на то, чтобы помочь человеку полностью освободиться от материального рабства. Поэтому, когда безответственные люди, стоящие во главе общества, разрушают традиции санатана- дхармы, в обществе воцаряется хаос и люди забывают о высшей цели жизни — Вишну. Таких вождей общества называют слепцами, и те, кто идет за ними, обречены жить в государстве, где нет и не может быть порядка.

De verantwoordelijkheden die de vier klassen van de menselijke samenleving hebben ten opzichte van de gemeenschap, in combinatie met activiteiten voor het welzijn van de familie zoals die uiteengezet zijn binnen het sanātana-dharma of varṇāśrama-dharma, zijn ontworpen om het menselijk wezen in staat te stellen zijn uiteindelijke verlossing te bereiken. Het verbreken van de traditie van het sanātana-dharma door de onverantwoordelijke leiders van de samenleving brengt daarom een chaos teweeg in die samenleving en als gevolg daarvan vergeten de mensen wat het doel van het leven is: Viṣṇu. Zulke leiders worden als blind beschouwd en personen die hen volgen kunnen er zeker van zijn dat ze naar een chaos worden geleid.