Skip to main content

TEXT 75

VERSO 75

Tekstas

Texto

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyms

Sinônimos

vyāsa-prasādāt — Vyāsadevos malone; śrutavān — išgirdau; etat — šį; guhyam — slaptingą; aham — aš; param — aukščiausią; yogam — misticizmą; yoga-īśvarāt — iš visų mistinių galių valdovo; kṛṣṇāt — iš Kṛṣṇos; sākṣāt — tiesiogiai; kathayataḥ — kalbančio; svayam — asmeniškai.

vyāsa-prasādāt — pela misericórdia de Vyāsadeva; śrutavān — ouvi; etat — este; guhyam — confidencial; aham — eu; param — o supremo; yogam — misticismo; yoga-īśvarāt — do senhor de todo o misticismo; kṛṣṇāt — de Kṛṣṇa; sākṣāt — diretamente; kathayataḥ — falando; svayam — pessoalmente.

Translation

Tradução

Vyāsos malone aš išgirdau tą slaptingiausią pokalbį tiesiogiai iš Paties Kṛṣṇos – visų mistinių galių valdovo, kuris asmeniškai kalbėjo su Arjuna.

Pela misericórdia de Vyāsa, eu ouvi estas palavras mais confidenciais diretamente do senhor de todo o misticismo, Kṛṣṇa, quando falava pessoalmente com Arjuna.

Purport

Comentário

KOMENTARAS: Vyāsa buvo Sañjayos dvasinis mokytojas, ir Sañjaya pripažįsta, jog būtent Vyāsos malone jis suprato Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. Tai reiškia, kad Kṛṣṇą reikėtų suvokti ne tiesiogiai, o tarpininkaujant dvasiniam mokytojui. Dvasinis mokytojas – skaidrus tarpininkas, tas tiesa, tačiau patyrimas vis tiek yra tiesioginis. Tokia mokinių sekos paslaptis. Kai dvasinis mokytojas yra bona fide, „Bhagavad-gītą“ galima išgirsti tiesiogiai – kaip ją išgirdo Arjuna. Pasaulyje yra daug mistikų ir yogų, tačiau Kṛṣṇa – visų yogos sistemų valdovas. „Bhagavad-gītoje“ aiškiai suformuluotas Kṛṣṇos nurodymas – atsiduoti Kṛṣṇai. Kas atsiduoda Kṛṣṇai, tas yra pats didžiausias yogas. Ši mintis patvirtinta ir paskutiniame šešto skyriaus posme. Yoginām api sarveṣām.

Vyāsa era o mestre espiritual de Sañjaya, e Sañjaya admite que foi pela misericórdia de Vyāsa que ele pôde compreender a Suprema Personalidade de Deus. Isto significa que não é diretamente que se deve entender Kṛṣṇa, mas por intermédio do mestre espiritual. O mestre espiritual é o meio transparente, embora na verdade a experiência continue sendo direta. Este é o mistério da sucessão discipular. Quando o mestre espiritual é genuíno, o discípulo, tal qual Arjuna, pode ouvir o Bhagavad-gītā diretamente. Há muitos místicos e yogīs em todo o mundo, mas Kṛṣṇa é o senhor de todos os sistemas de yoga. A instrução de Kṛṣṇa está declarada explicitamente no Bhagavad-gītā — render-se a Kṛṣṇa. Quem toma essa atitude é o maior dos yogīs. Confirma-se isto no último verso do Sexto Capítulo. Yoginām api sarveṣām.

Nārada yra tiesioginis Kṛṣṇos mokinys ir Vyāsos dvasinis mokytojas. Todėl Vyāsa yra toks pat bona fide autoritetas, kaip ir Arjuna, nes jis priklauso mokinių sekai, o štai Sañjaya yra jau tiesioginis Vyāsos mokinys. Todėl Vyāsos malone Sañjayos juslės buvo apvalytos, ir jis galėjo tiesiogiai matyti bei girdėti Kṛṣṇą. Kas tiesiogiai girdi Kṛṣṇą, tas supranta šį slaptingą žinojimą. Tačiau tas, kuris neįsijungia į mokinių seką, negali girdėti Kṛṣṇos, todėl jo žinojimas visada netobulas, bent jau kalbant apie „Bhagavad-gītos“ suvokimą.

Nārada é discípulo direto de Kṛṣṇa e o mestre espiritual de Vyāsa. Por isso, Vyāsa é tão autêntico como Arjuna porque está na sucessão discipular, e Sañjaya é discípulo direto de Vyāsa. Por isso, pela graça de Vyāsa, os sentidos de Sañjaya foram purificados, e ele pôde ver e ouvir Kṛṣṇa diretamente. Quem ouve Kṛṣṇa diretamente pode entender este conhecimento confidencial. Quem não se dirige à sucessão discipular não pode ouvir Kṛṣṇa; portanto, seu conhecimento sempre é imperfeito, pelo menos quando se tem como meta compreender o Bhagavad-gītā.

„Bhagavad-gītoje“ aiškinamos visos yogos sistemos: karma-yoga, jñāna- yoga, bhakti-yoga. Kṛṣṇa – visų jų valdovas. Arjunai nusišypsojo didžiulė laimė patirti Kṛṣṇą tiesiogiai. Taip pat Vyāsos malone pasisekė ir Sañjayai – jis pats girdėjo Kṛṣṇą. Iš tikrųjų nėra skirtumo, ar žmogus tiesiogiai girdi Kṛṣṇą, ar tiesiogiai girdi, ką Kṛṣṇa sako per bona fide dvasinį mokytoją, tokį, kaip Vyāsa. Dvasinis mokytojas yra Vyāsadevos atstovas. Todėl pagal vediškąją tradiciją, dvasinio mokytojo gimimo dieną jo mokiniai atlieka ceremoniją, vadinamą Vyāsa-pūja.

No Bhagavad-gītā, explicam-se todos os sistemas de yoga — karma- yoga, jñāna-yoga e bhakti-yoga. Kṛṣṇa é o mestre de todo esse misticismo. Entretanto, é bom que se saiba que, assim como Arjuna foi afortunado o bastante para compreender Kṛṣṇa diretamente, pela graça de Vyāsa, Sañjaya também conseguiu ouvir Kṛṣṇa diretamente. Na verdade, não há diferença entre ouvir Kṛṣṇa diretamente e ouvir diretamente um mestre espiritual autêntico como Vyāsa falar a respeito de Kṛṣṇa. O mestre espiritual é também um representante de Vyāsadeva. Portanto, segundo o sistema védico, no aniversário do mestre espiritual os discípulos organizam a cerimônia chamada Vyāsa-pūjā.