Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.75

Текст

вя̄са-праса̄да̄ч чхрутава̄н
етад гухям ахам парам
йогам йогешвара̄т кр̣ш̣н̣а̄т
са̄кш̣а̄т катхаятах̣ сваям

Дума по дума

вя̄са-праса̄да̄т – по милостта на Вя̄садева; шрутава̄н – чух; етат – този; гухям – поверителен; ахам – аз; парам – върховния; йогам – мистицизъм; йога-ӣшвара̄т – от господаря на целия мистицизъм; кр̣ш̣н̣а̄т – от Кр̣ш̣н̣а; са̄кш̣а̄т – директно; катхаятах̣ – като говори; сваям – лично.

Превод

По милостта на Вя̄са аз чух този най-поверителен диалог непосредствено от господаря на целия мистицизъм, Кр̣ш̣н̣а, който разговаряше лично с Арджуна.

Коментар

Вя̄са е бил духовният учител на Сан̃джая и Сан̃джая признава, че по неговата милост е разбрал Бога, Върховната Личност. Това означава, че Кр̣ш̣н̣а трябва да се разбере не непосредствено, а с посредничеството на духовен учител. Духовният учител е явен посредник и все пак преживяването си остава непосредствено. В това е тайната на ученическата приемственост. Когато духовният учител е истински, човек може да чуе Бхагавад-гӣта̄ непосредствено, както Арджуна я чува. По света има много мистици и йогӣ, но Кр̣ш̣н̣а е господарят на всички йога системи. Неговото наставление е ясно изложено в Бхагавад-гӣта̄: отдай се на Кр̣ш̣н̣а. Този, който постъпва така, е най-големият йогӣ. Това се потвърждава в последния стих на шеста глава: йогина̄м апи сарвеш̣а̄м.

На̄рада е пряк ученик на Кр̣ш̣н̣а и духовен учител на Вя̄са. Следователно Вя̄са е авторитет колкото и Арджуна, защото принадлежи към ученическата последователност. А Сан̃джая е пряк ученик на Вя̄са и по милостта на Вя̄са сетивата му са пречистени и той може непосредствено да вижда и чува Кр̣ш̣н̣а. Личност, която непосредствено чува Кр̣ш̣н̣а, ще разбере това поверително знание. Ако не е в ученическата приемственост, човек не може да чуе Кр̣ш̣н̣а. Неговото знание остава винаги несъвършено, поне що се отнася до разбирането на Бхагавад-гӣта̄.

В Бхагавад-гӣта̄ са обяснени всички йога системи: карма йога, гя̄на йога и бхакти йога. Кр̣ш̣н̣а е господарят на целия този мистицизъм. Трябва да знаем, че както Арджуна е бил щастлив да разбере Кр̣ш̣н̣а непосредствено, така по милостта на Вя̄са Сан̃джая също е имал възможността да слуша непосредствено от Кр̣ш̣н̣а. Всъщност няма разлика в това как слушаме – направо от Кр̣ш̣н̣а или посредством авторитетен духовен учител като Вя̄са. Духовният учител по принцип е представител и на Вя̄са. Затова според ведическата система на рождения ден на духовния учител неговите ученици извършват церемонията Вя̄са-пӯджа̄.