Skip to main content

Bg. 18.75

Tekst

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyms

vyāsa-prasādāt — gennem Vyāsadevas nåde; śrutavān — har hørt; etat — denne; guhyam — fortrolige; aham — jeg; param — den højeste; yogam — mysticisme; yoga-īśvarāt — fra mesteren over al mystik; kṛṣṇāt — fra Kṛṣṇa; sākṣāt — direkte; kathayataḥ — idet han talte; svayam — personligt.

Translation

Ved Vyāsas nåde har jeg hørt disse højst fortrolige samtaler direkte fra mesteren over al mystik, Kṛṣṇa, der personligt talte til Arjuna.

Purport

FORKLARING: Vyāsa var Sañjayas åndelige mester, og Sañjaya indrømmer, at det var kun ved Vyāsas barmhjertighed, at han kunne forstå Guddommens Højeste Personlighed. Dette betyder, at man skal forstå Kṛṣṇa ikke direkte, men via den åndelige mester. Den åndelige mester er det transparente medium, selv om det er sandt, at oplevelsen stadig er direkte. Deri ligger discipelrækkens mysterie. Når den åndelige mester er ægte, kan man høre Bhagavad-gītā direkte, ligesom Arjuna gjorde det.

Der er mange mystikere og yogīer over hele verden, men Kṛṣṇa er mesteren over alle yoga-systemer. Kṛṣṇas undervisning gives klart og tydeligt i Bhagavad-gītā – overgivelse til Kṛṣṇa. Den, der overgiver sig til Kṛṣṇa, er den største yogī. Dette bliver bekræftet i sidste vers af kapitel 6 (yoginām api sarveṣam).

Nārada er Kṛṣṇas direkte discipel og Vyāsas åndelige mester. Derfor er Vyāsa lige så god som Arjuna, for han tilhører discipelrækken, og Sañjaya er Vyāsas direkte discipel. Sañjayas sanser blev således renset gennem Vyāsas nåde, og han kunne direkte se og høre Kṛṣṇa. Den, der hører Kṛṣṇa direkte, kan forstå denne fortrolige viden. Hvis man ikke går gennem discipelrækken, kan man ikke høre Kṛṣṇa. Ens viden vil derfor altid være ufuldkommen, i det mindste hvad angår forståelsen af Bhagavad-gītā.

Alle yoga-systemerne (karma-yoga, jñāna-yoga og bhakti-yoga) bliver forklaret i Bhagavad-gītā. Kṛṣṇa er herren over alle disse former for mystik. Man bør imidlertid forstå, at ligesom Arjuna var så heldig at forstå Kṛṣṇa direkte, kunne Sañjaya ved Vyāsas nåde også høre Kṛṣṇa direkte. I virkeligheden er der ingen forskel på at høre direkte fra Kṛṣṇa og at høre fra Kṛṣṇa direkte via en ægte åndelig mester som Vyāsa. Den åndelige mester er også Vyāsadevas repræsentant. Ifølge det vediske system afholder disciplene derfor en ceremoni, der hedder vyāsa-pūjā, på den åndelige mesters fødselsdag.