Skip to main content

Bg. 18.75

Verš

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyma

vyāsa-prasādāt — z milosti Vyāsy; śrutavān — vyslechl jsem; etat — tuto; guhyam — důvěrnou; aham — já; param — nejvyšší; yogam — mystiku; yoga-īśvarāt — od Pána veškeré mystiky; kṛṣṇāt — od Kṛṣṇy; sākṣāt — přímo; kathayataḥ — hovořícího; svayam — osobně.

Překlad

Díky milosti Vyāsy jsem slyšel tuto nanejvýš důvěrnou rozmluvu přímo od Pána veškeré mystiky, Kṛṣṇy, který osobně hovořil k Arjunovi.

Význam

Sañjaya uznává, že mohl porozumět Nejvyšší Osobnosti Božství díky milosti Vyāsy, svého duchovního učitele. To znamená, že každý musí poznat Kṛṣṇu skrze duchovního učitele, nikoliv přímo. Duchovní učitel je průzračné médium, ale zároveň je pravda, že zážitek zůstává přímý. To je tajemství učednické posloupnosti. Když má někdo pravého duchovního učitele, může slyšet Bhagavad-gītu stejně přímo, jako ji vyslechl Arjuna. Na celém světě je mnoho mystiků a yogīnů, ale Kṛṣṇa je Pánem všech systémů yogy. V Bhagavad-gītě jednoznačně říká, co chce, “Odevzdej se Mi.” Ten, kdo tak činí, je nejlepší yogī. To je potvrzeno v posledním verši šesté kapitoly (yoginām api sarveṣām).

Duchovním učitelem Vyāsy je Nārada, který je žákem samotného Kṛṣṇy. Vyāsa tak patří k učednické posloupnosti, a proto je stejně zplnomocněný jako Arjuna. Sañjaya je přímo žákem Vyāsy, a Vyāsovou milostí tedy byly jeho smysly očištěny a on mohl vidět a slyšet Kṛṣṇu přímo. Ten, kdo slyší Kṛṣṇu přímo, může do tohoto důvěrného poznání proniknout. Pokud se někdo nezapojí do učednické posloupnosti, nemůže Kṛṣṇu slyšet, a proto jeho poznání — alespoň co se týče porozumění Bhagavad-gītě—bude vždy nedokonalé.

V Bhagavad-gītě jsou vysvětleny všechny systémy yogy — karma-yoga, jñāna-yoga a bhakti-yoga — a Kṛṣṇa je Pánem všech těchto mystických procesů. Je ovšem třeba vědět, že tak jako měl Arjuna to štěstí, že mohl přímo vnímat Kṛṣṇu, mohl i Sañjaya Vyāsovou milostí slyšet Kṛṣṇu přímo. Ve skutečnosti není rozdíl mezi nasloucháním přímo Kṛṣṇovi a nasloucháním pravému duchovnímu učiteli, jako je Vyāsa. Duchovní učitel je také Vyāsadevovým představitelem, a proto podle védského systému pořádají žáci na narozeniny duchovního učitele slavnost zvanou Vyāsa-pūjā, kterou ho uctívají.