Skip to main content

Bg. 18.74

Verš

sañjaya uvāca
ity ahaṁ vāsudevasya
pārthasya ca mahātmanaḥ
saṁvādam imam aśrauṣam
adbhutaṁ roma-harṣaṇam

Synonyma

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya pravil; iti — takto; aham — já; vāsudevasya — Kṛṣṇy; pārthasya — a Arjuny; ca — také; mahā-ātmanaḥ — velké duše; saṁvādam — rozhovor; imam — tento; aśrauṣam — vyslechl jsem; adbhutam — úžasný; roma-harṣaṇam — díky kterému se ježí chlupy.

Překlad

Sañjaya pravil: Takto jsem vyslechl rozhovor dvou velkých duší, Kṛṣṇy a Arjuny. Toto poselství je tak úžasné, že se mi ježí chlupy na těle.

Význam

Na začátku Bhagavad-gīty se ptal Dhṛtarāṣṭra svého tajemníka Sañjayi: “Co se stalo na Kuruovském bitevním poli?” Celá rozprava se projevila v Sañjayově srdci díky milosti jeho duchovního učitele Vyāsy. Tak mohl popsat vše, co se událo na bojišti. Rozhovor byl úžasný — k tak významnému dialogu mezi dvěma velkými dušemi nikdy předtím nedošlo a již nikdy nedojde. Byl úžasný, protože v něm Nejvyšší, Osobnost Božství, líčí sebe a své energie před zraky živé bytosti, Arjuny, Pánova velkého oddaného. Jestliže chceme poznat Kṛṣṇu a budeme kráčet v Arjunových stopách, bude náš život šťastný a úspěšný. Sañjaya si to uvědomoval a s tím, jak líčil rozhovor Dhṛtarāṣṭrovi, mu to bylo stále jasnější. Nyní se dostává k závěru: Všude tam, kde jsou Kṛṣṇa a Arjuna, je vítězství.