Skip to main content

TEXT 75

TEXT 75

Tekstas

Tekst

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyms

Synonyms

vyāsa-prasādāt — Vyāsadevos malone; śrutavān — išgirdau; etat — šį; guhyam — slaptingą; aham — aš; param — aukščiausią; yogam — misticizmą; yoga-īśvarāt — iš visų mistinių galių valdovo; kṛṣṇāt — iš Kṛṣṇos; sākṣāt — tiesiogiai; kathayataḥ — kalbančio; svayam — asmeniškai.

vyāsa-prasādāt — Vyāsadeva armu läbi; śrutavān — olen kuulnud; etat — seda; guhyam — salajast; aham — mina; param — kõrgeimat; yogam — müstitsismi; yoga-īśvarāt — kogu müstitsismi valitsejalt; kṛṣṇāt — Kṛṣṇalt; sākṣāt — vahetult; kathayataḥ — kõneldes; svayam — isiklikult.

Translation

Translation

Vyāsos malone aš išgirdau tą slaptingiausią pokalbį tiesiogiai iš Paties Kṛṣṇos – visų mistinių galių valdovo, kuris asmeniškai kalbėjo su Arjuna.

Vyāsa armust olen ma kuulnud neid kõige salajasemaid õpetusi otse kogu müstitsismi valitsejalt Kṛṣṇalt, kes isiklikult kõneles Arjunaga.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Vyāsa buvo Sañjayos dvasinis mokytojas, ir Sañjaya pripažįsta, jog būtent Vyāsos malone jis suprato Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. Tai reiškia, kad Kṛṣṇą reikėtų suvokti ne tiesiogiai, o tarpininkaujant dvasiniam mokytojui. Dvasinis mokytojas – skaidrus tarpininkas, tas tiesa, tačiau patyrimas vis tiek yra tiesioginis. Tokia mokinių sekos paslaptis. Kai dvasinis mokytojas yra bona fide, „Bhagavad-gītą“ galima išgirsti tiesiogiai – kaip ją išgirdo Arjuna. Pasaulyje yra daug mistikų ir yogų, tačiau Kṛṣṇa – visų yogos sistemų valdovas. „Bhagavad-gītoje“ aiškiai suformuluotas Kṛṣṇos nurodymas – atsiduoti Kṛṣṇai. Kas atsiduoda Kṛṣṇai, tas yra pats didžiausias yogas. Ši mintis patvirtinta ir paskutiniame šešto skyriaus posme. Yoginām api sarveṣām.

Vyāsa oli Sañjaya vaimne õpetaja ning Sañjaya tunnistab, et Jumala Kõrgeimat Isiksust suutis ta mõista Vyāsa armust. See tähendab, et keegi ei tohiks püüda mõista Kṛṣṇat ilma vaimse õpetaja abita. Vaimne õpetaja on läbipaistev vahelüli Jumala nägemiseks, ehkki on tõsi, et igaühe kogemus on siiski vahetu. See on õpilasjärgnevusahela saladus. Kui vaimne õpetaja on autoriteetne, võib inimene kuulda temalt „Bhagavad-gītāt" sama vahetult kui Arjuna. Maailmas on palju joogisid ja müstikuid, kuid Kṛṣṇa on kõikide joogasüsteemide valitseja. „Bhagavad-gītās" annab Kṛṣṇa selgesõnalise juhenduse: alistuge Kṛṣṇale. Sedasi toimiv inimene on kõrgeimal tasemel joogi. Seda kinnitatakse kuuenda peatüki viimases värsis (yoginām api sarveṣām).

Nārada yra tiesioginis Kṛṣṇos mokinys ir Vyāsos dvasinis mokytojas. Todėl Vyāsa yra toks pat bona fide autoritetas, kaip ir Arjuna, nes jis priklauso mokinių sekai, o štai Sañjaya yra jau tiesioginis Vyāsos mokinys. Todėl Vyāsos malone Sañjayos juslės buvo apvalytos, ir jis galėjo tiesiogiai matyti bei girdėti Kṛṣṇą. Kas tiesiogiai girdi Kṛṣṇą, tas supranta šį slaptingą žinojimą. Tačiau tas, kuris neįsijungia į mokinių seką, negali girdėti Kṛṣṇos, todėl jo žinojimas visada netobulas, bent jau kalbant apie „Bhagavad-gītos“ suvokimą.

Nārada, Vyāsa vaimne õpetaja, on otseselt Kṛṣṇa õpilane. Seepärast on Vyāsa sama autoriteetne nagu Arjunagi, sest ta asub samuti õpilasjärgnevusahelas, ning Sañjaya on Vyāsa otsene õpilane. Seepärast olid Sañjaya meeled Vyāsa armust puhastunud ning ta võis Kṛṣṇat vahetult näha ja kuulda. See, kes kuuleb vahetult Kṛṣṇat, mõistab neid salajasi teadmisi. Kui inimene ei astu õpilasjärgnevusahelasse, ei saa ta Kṛṣṇat kuulda ning seetõttu jäävad tema teadmised alati puudulikeks, vähemalt „Bhagavad- gītā" mõistmise osas.

„Bhagavad-gītoje“ aiškinamos visos yogos sistemos: karma-yoga, jñāna- yoga, bhakti-yoga. Kṛṣṇa – visų jų valdovas. Arjunai nusišypsojo didžiulė laimė patirti Kṛṣṇą tiesiogiai. Taip pat Vyāsos malone pasisekė ir Sañjayai – jis pats girdėjo Kṛṣṇą. Iš tikrųjų nėra skirtumo, ar žmogus tiesiogiai girdi Kṛṣṇą, ar tiesiogiai girdi, ką Kṛṣṇa sako per bona fide dvasinį mokytoją, tokį, kaip Vyāsa. Dvasinis mokytojas yra Vyāsadevos atstovas. Todėl pagal vediškąją tradiciją, dvasinio mokytojo gimimo dieną jo mokiniai atlieka ceremoniją, vadinamą Vyāsa-pūja.

„Bhagavad-gītā" selgitab kõiki joogasüsteeme: karma-joogat, jñāna- joogat ja bhakti-joogat. Kṛṣṇa on kõikide selliste müstiliste protsesside valitseja. Tuleb aga siiski mõista, et samamoodi nagu Arjunale langes osaks õnn mõista Kṛṣṇat vahetult, kuulis ka Sañjaya, Vyāsa armust, Kṛṣṇat vahetult. Tegelikult pole mingit vahet, kas kuulda Kṛṣṇat vahetult või kuulda Teda autoriteetse vaimse õpetaja nagu Vyāsa vahendusel. Vaimne õpetaja on Vyāsadeva esindaja. Seepärast korraldavad vedaliku süsteemi kohaselt kõik vaimse õpetaja õpilased oma õpetaja sünnipäeval Vyāsa-pūjāks nimetatava tseremoonia.