Skip to main content

6. VERS

ТЕКСТ 6

Szöveg

Текст

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat
бандхур тмтманас тасйа
йентмаивтман джита
антманас ту атрутве
вартеттмаива атру-ва

Szó szerinti jelentés

Пословный перевод

bandhuḥ – barátja; ātmā – az elme; ātmanaḥ – az élőlénynek; tasya – annak; yena – aki által; ātmā – az elme; eva – bizony; ātmanā – az élőlény által; jitaḥ – legyőzött; anātmanaḥ – annak, akinek nem sikerült elméjét szabályoznia; tu – de; śatrutve – ellenségeskedés miatt; varteta – megmarad; ātmā eva – ugyanaz az elme; śatru-vat – ellenségként.

бандху — друг; тм — ум; тмана — живого существа; тасйа — его; йена — которым; тм — ум; эва — безусловно; тман — живым существом; джита — обузданный; антмана — для того, кому не удалось обуздать свой ум; ту — но; атрутве — из- за враждебности; вартета — останется; тм эва — тот же самый ум; атру-ват — подобно врагу.

Fordítás

Перевод

Az elme a legjobb barátja lesz annak, aki legyőzi őt, ám annak, aki nem képes felülkerekedni rajta, a legnagyobb ellenségévé válik.

Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом, а для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом.

Magyarázat

Комментарий

A nyolcfokú yoga gyakorlásának célja az elme legyőzése, hogy az az ember barátjává válhasson, s így segíteni tudja őt emberi küldetése teljesítésében. Aki megzabolázatlan elmével, csupán a látszat kedvéért végzi a yogát, az csak az idejét vesztegeti. Aki nem képes uralkodni az elméje fölött, az legnagyobb ellenségével él együtt, s ez tönkreteszi az egész életét, küldetése pedig nem jár sikerrel. Az élőlény örök természetéhez tartozik, hogy feljebbvalója parancsait végrehajtsa. Amíg az elméjét nem győzi le, s az az ellensége marad, addig a vágy, a düh, a mohóság, az illúzió stb. parancsait kénytelen teljesíteni. Amikor azonban legyőzi, akkor saját akaratából az Istenség Személyisége, a mindenki szívében jelen lévő Paramātmā utasításainak engedelmeskedik. Az igazi yoga végzéséhez hozzátartozik, hogy az ember felfedezi a Paramātmāt a szívében, s aztán követi útmutatásait. Ha valaki közvetlenül a Kṛṣṇa-tudat gyakorlásához lát, abból természetesen következik, hogy tökéletesen meghódol az Úr utasításainak.

Цель практики восьмиступенчатой системы йоги — обуздать ум и сделать его своим другом, который поможет исполнить предназначение человеческой жизни. До тех пор пока человек не обуздает ум, все его занятия йогой будут лишь пустой тратой времени. Тот, кто не может совладать с умом, живет бок о бок со своим злейшим врагом и потому впустую проживает жизнь, так и не достигнув ее цели. Каждое живое существо по своей природе призвано исполнять указания свыше. Пока ум остается непокоренным врагом, мы вынуждены подчиняться диктату вожделения, гнева, алчности, иллюзии и т. д. Когда же нам удается обуздать его, он добровольно соглашается исполнять указания Верховного Господа, находящегося в сердце каждого в образе Параматмы. Истинная йога дает человеку возможность ощутить присутствие Параматмы в своем сердце и начать действовать, повинуясь воле Господа. Для того, кто встал на путь сознания Кришны, совершенно естественно выполнять все указания Господа.