Skip to main content

6. VERS

TEXT 6

Szöveg

Tekst

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat
bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat

Szó szerinti jelentés

Synonyms

bandhuḥ – barátja; ātmā – az elme; ātmanaḥ – az élőlénynek; tasya – annak; yena – aki által; ātmā – az elme; eva – bizony; ātmanā – az élőlény által; jitaḥ – legyőzött; anātmanaḥ – annak, akinek nem sikerült elméjét szabályoznia; tu – de; śatrutve – ellenségeskedés miatt; varteta – megmarad; ātmā eva – ugyanaz az elme; śatru-vat – ellenségként.

bandhuḥ — en ven; ātmā — sindet; ātmanaḥ — for det levende væsen; tasya — for ham; yena — af hvem; ātmā — sindet; eva — afgjort; ātmanā — af det levende væsen; jitaḥ — besejret; anātmanaḥ — for den, som ikke har fået kontrol over sindet; tu — men; śatrutve — på grund af fjendskab; varteta — forbliver; ātmā eva — selve sindet; śatru-vat — som en fjende.

Fordítás

Translation

Az elme a legjobb barátja lesz annak, aki legyőzi őt, ám annak, aki nem képes felülkerekedni rajta, a legnagyobb ellenségévé válik.

For den, der har besejret sindet, er sindet den bedste ven, men for den, som dette er mislykkedes for, vil sindet fortsætte med at være hans værste fjende.

Magyarázat

Purport

A nyolcfokú yoga gyakorlásának célja az elme legyőzése, hogy az az ember barátjává válhasson, s így segíteni tudja őt emberi küldetése teljesítésében. Aki megzabolázatlan elmével, csupán a látszat kedvéért végzi a yogát, az csak az idejét vesztegeti. Aki nem képes uralkodni az elméje fölött, az legnagyobb ellenségével él együtt, s ez tönkreteszi az egész életét, küldetése pedig nem jár sikerrel. Az élőlény örök természetéhez tartozik, hogy feljebbvalója parancsait végrehajtsa. Amíg az elméjét nem győzi le, s az az ellensége marad, addig a vágy, a düh, a mohóság, az illúzió stb. parancsait kénytelen teljesíteni. Amikor azonban legyőzi, akkor saját akaratából az Istenség Személyisége, a mindenki szívében jelen lévő Paramātmā utasításainak engedelmeskedik. Az igazi yoga végzéséhez hozzátartozik, hogy az ember felfedezi a Paramātmāt a szívében, s aztán követi útmutatásait. Ha valaki közvetlenül a Kṛṣṇa-tudat gyakorlásához lát, abból természetesen következik, hogy tökéletesen meghódol az Úr utasításainak.

FORKLARING: Formålet med at praktisere det ottefoldige yoga- system er at beherske sindet for at gøre det til en ven i fuldførelsen af den menneskelige mission. Medmindre sindet beherskes, er udøvelsen af yoga (for et syns skyld) blot tidsspilde. Kan man ikke styre sindet, lever man hele tiden sammen med sin største fjende, og således spoleres ens liv og dets mission. Det levende væsens naturlige position er at adlyde den overordnedes ordre. Så længe ens sind fortsætter med at være en ubesejret fjende, vil man være tvunget til at tjene diktaterne fra begær, vrede, griskhed, illusion osv. Når sindet derimod er besejret, indvilliger man frivilligt i at tage mod diktat fra Guddommens Personlighed, der befinder Sig i hjertet på alle som Paramātmā. Virkelig yoga-udøvelse medfører, at man møder Paramātmā inden i sit eget hjerte og derefter følger Hans diktat. For den, der engagerer sig i Kṛṣṇa-bevidsthed direkte, følger fuldkommen overgivelse til Herrens diktat automatisk.