Skip to main content

Bg. 6.6

Verš

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat

Synonyma

bandhuḥ — přítel; ātmā — mysl; ātmanaḥ — živé bytosti; tasya — její; yena — kým; ātmā — mysl; eva — jistě; ātmanā — živou bytostí; jitaḥ — přemožená; anātmanaḥ — toho, kdo neovládl mysl; tu — ale; śatrutve — kvůli nepřátelství; varteta — zůstává; ātmā eva — tatáž mysl; śatru-vat — jako nepřítel.

Překlad

Pro svého přemožitele je mysl nejlepším přítelem; avšak pro toho, kdo ji neovládl, zůstává největším nepřítelem.

Význam

Účelem cvičení osmistupňové yogy je ovládnout mysl, aby se mohla stát přítelem při plnění lidského poslání. Pokud není ovládnutá, je provádění yogy s cílem jen se ukazovat pouhou ztrátou času. Ten, kdo nedokáže ovládat svou mysl, žije s tím největším nepřítelem, což zmaří celý jeho život i s jeho posláním. Přirozenou pozicí živé bytosti je plnit pokyny výše postaveného. Dokud je mysl stále ještě nepřemoženým nepřítelem, musí živá bytost sloužit diktátu chtíče, hněvu, lakomství, iluze a tak dále. Jakmile je však přemožena, živá bytost se dobrovolně začne řídit pokyny Pána, Osobnosti Božství, který dlí v srdci každého v podobě Paramātmy. Provádět skutečnou yogu znamená setkat se s Paramātmou v srdci a pak plnit Její rozhodnutí. Pokud někdo přímo začne rozvíjet vědomí Kṛṣṇy, odevzdá se pokynům Pána automaticky a dokonale.