Skip to main content

Bg. 6.6

Tekst

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat

Synonyms

bandhuḥ — en ven; ātmā — sindet; ātmanaḥ — for det levende væsen; tasya — for ham; yena — af hvem; ātmā — sindet; eva — afgjort; ātmanā — af det levende væsen; jitaḥ — besejret; anātmanaḥ — for den, som ikke har fået kontrol over sindet; tu — men; śatrutve — på grund af fjendskab; varteta — forbliver; ātmā eva — selve sindet; śatru-vat — som en fjende.

Translation

For den, der har besejret sindet, er sindet den bedste ven, men for den, som dette er mislykkedes for, vil sindet fortsætte med at være hans værste fjende.

Purport

FORKLARING: Formålet med at praktisere det ottefoldige yoga- system er at beherske sindet for at gøre det til en ven i fuldførelsen af den menneskelige mission. Medmindre sindet beherskes, er udøvelsen af yoga (for et syns skyld) blot tidsspilde. Kan man ikke styre sindet, lever man hele tiden sammen med sin største fjende, og således spoleres ens liv og dets mission. Det levende væsens naturlige position er at adlyde den overordnedes ordre. Så længe ens sind fortsætter med at være en ubesejret fjende, vil man være tvunget til at tjene diktaterne fra begær, vrede, griskhed, illusion osv. Når sindet derimod er besejret, indvilliger man frivilligt i at tage mod diktat fra Guddommens Personlighed, der befinder Sig i hjertet på alle som Paramātmā. Virkelig yoga-udøvelse medfører, at man møder Paramātmā inden i sit eget hjerte og derefter følger Hans diktat. For den, der engagerer sig i Kṛṣṇa-bevidsthed direkte, følger fuldkommen overgivelse til Herrens diktat automatisk.