Skip to main content

Bg. 6.6

Verš

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat

Synonyma

bandhuḥ — priateľom; ātmā — myseľ; ātmanaḥ — živej bytosti; tasya — jeho; yena — ktorú; ātmā — myseľ; eva — určite; ātmanā — živú bytosť; jitaḥ — podmanená; anātmanaḥ — pre toho, kto neovládol myseľ; tu — ale; śatrutve — pre nepriateľstvo; varteta — ostáva; ātmā eva — samotná myseľ; śatru-vat — ako nepriateľ.

Překlad

Pre toho, kto si podmanil svoju myseľ, je táto najlepším priateľom, no pre toho, kto ju neovládol, je myseľ najväčším nepriateľom.

Význam

Účelom aṣṭāṅga-yogy je ovládnuť myseľ tak, aby sa stala priateľom, ktorý nám pomôže splniť poslanie ľudského života. Venovať sa yoge len tak pre zábavu, a nie kvôli ovládnutiu mysle je zbytočná strata času. Neovládnutá myseľ je najväčším nepriateľom človeka, lebo mu bráni doviesť jeho život k cieľu. Pre každú živú bytosť je prirodzené plniť príkazy niekoho nadriadeného. Dovtedy, kým naša myseľ zostane nepodmaneným nepriateľom, musíme slúžiť žiadostivosti, hnevu, lakomstvu, ilúzii atď. Len čo však svoju myseľ ovládneme, zatúžime sami slúžiť Najvyššej Božskej Osobnosti, nachádzajúcej sa v srdciach všetkých ako Paramātmā. Vykonávať pravú yogu znamená nájsť Paramātmu v srdci a konať pod Jej vedením. Avšak ten, kto vykonáva oddanú službu s mysľou uprenou na Kṛṣṇu, sa celkom prirodzene a bezvýhradne odovzdá vôli Najvyššieho Pána.