Skip to main content

Bg. 6.6

Tekstas

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat

Synonyms

bandhuḥ — draugas; ātmā — protas; ātmanaḥ — gyvosios esybės; tasya — tos; yena — kurios; ātmā — protas; eva — tikrai; ātmanā — gyvosios esybės; jitaḥ — nugalėtas; anātmanaḥ — to, kuris neįstengė suvaldyti proto; tu — bet; śatrutve — dėl priešiškumo; varteta — lieka; ātmā eva — tas pats protas; śatru-vat — kaip priešas.

Translation

Tam, kuris nugalėjo protą, jis yra geriausias draugas, o kas nesugebėjo to padaryti, tam protas – didžiausias priešas.

Purport

KOMENTARAS: Aštuonialypės yogos praktikos tikslas – kontroliuoti protą, kad šis taptų draugu ir padėtų įgyvendinti žmogaus gyvenimo misiją. Kol protas nepažabotas, parodomoji yogos praktika yra tiesiog tuščias laiko švaistymas. Nepažabojęs proto žmogus visada yra kartu su didžiausiu priešu, todėl jo gyvenimo tikslas, o ir pats gyvenimas nueina perniek. Prigimtinė gyvosios esybės padėtis – vykdyti nurodymus iš aukščiau. Kol protas – neįveiktas priešas, tol žmogus paklūsta aistros, pykčio, godulio, iliuzijos etc. diktatui. Nugalėjus protą, savanoriškai paklūstama Dievo Asmens, kuris glūdi kiekvieno širdyje Paramātmos pavidalu, valiai. Tikros yogos praktika leidžia užmegzti ryšį su Paramātma širdyje ir paklusti Jos valiai. Tas, kuris tiesiogiai įsijungia į Kṛṣṇos sąmonę, tuo pačiu iki galo atsiduoda ir Viešpaties valiai.