Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 6.6

Текст

бандхур а̄тма̄тманас тася
йена̄тмаива̄тмана̄ джитах̣
ана̄тманас ту шатрутве
вартета̄тмаива шатру-ват

Дума по дума

бандхух̣ – приятел; а̄тма̄ – умът; а̄тманах̣ – на живото същество; тася – на него; йена – от когото; а̄тма̄ – умът; ева – несъмнено; а̄тмана̄ – от живото същество; джитах̣ – победен; ана̄тманах̣ – за човек, който не е овладял ума; ту – но; шатрутве – поради враждебност; вартета – остава; а̄тма̄ ева – самият ум; шатру-ват – като неприятел.

Превод

За човек, който е покорил ума, той е най-добрият му приятел, но за този, който не е успял да го овладее, умът остава най-големият му враг.

Коментар

Целта на осемстепенната йога е да бъде поставен умът под контрол, за да стане приятел в изпълнение на мисията на човешкия живот. Показното практикуване на йога, без контрол над ума, е просто загуба на време. Този, който не може да обуздава ума, живее постоянно с най-големия си враг и по такъв начин животът и мисията на живота му се провалят. По природа живото същество е призвано да следва напътствията на Върховния. Докато умът остава непокорен враг, човек е принуден да изпълнява заповедите на похотта, гнева, алчността, илюзията и т.н. Но щом умът бъде овладян, той доброволно приема заповедите на Върховния Бог, пребиваващ във всяко сърце като Парама̄тма̄. Истинската йога предполага среща с Парама̄тма̄ в сърцето и следване на неговите напътствия. А за този, който директно приеме Кр̣ш̣н̣а съзнание, съвършеното отдаване на заповедите на Бога следва от само себе си.