Skip to main content

6. VERS

ТЕКСТ 6

Szöveg

Текст

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat
бандхур а̄тма̄тманас тася
йена̄тмаива̄тмана̄ джитах̣
ана̄тманас ту шатрутве
вартета̄тмаива шатру-ват

Szó szerinti jelentés

Дума по дума

bandhuḥ – barátja; ātmā – az elme; ātmanaḥ – az élőlénynek; tasya – annak; yena – aki által; ātmā – az elme; eva – bizony; ātmanā – az élőlény által; jitaḥ – legyőzött; anātmanaḥ – annak, akinek nem sikerült elméjét szabályoznia; tu – de; śatrutve – ellenségeskedés miatt; varteta – megmarad; ātmā eva – ugyanaz az elme; śatru-vat – ellenségként.

бандхух̣ – приятел; а̄тма̄ – умът; а̄тманах̣ – на живото същество; тася – на него; йена – от когото; а̄тма̄ – умът; ева – несъмнено; а̄тмана̄ – от живото същество; джитах̣ – победен; ана̄тманах̣ – за човек, който не е овладял ума; ту – но; шатрутве – поради враждебност; вартета – остава; а̄тма̄ ева – самият ум; шатру-ват – като неприятел.

Fordítás

Превод

Az elme a legjobb barátja lesz annak, aki legyőzi őt, ám annak, aki nem képes felülkerekedni rajta, a legnagyobb ellenségévé válik.

За човек, който е покорил ума, той е най-добрият му приятел, но за този, който не е успял да го овладее, умът остава най-големият му враг.

Magyarázat

Коментар

A nyolcfokú yoga gyakorlásának célja az elme legyőzése, hogy az az ember barátjává válhasson, s így segíteni tudja őt emberi küldetése teljesítésében. Aki megzabolázatlan elmével, csupán a látszat kedvéért végzi a yogát, az csak az idejét vesztegeti. Aki nem képes uralkodni az elméje fölött, az legnagyobb ellenségével él együtt, s ez tönkreteszi az egész életét, küldetése pedig nem jár sikerrel. Az élőlény örök természetéhez tartozik, hogy feljebbvalója parancsait végrehajtsa. Amíg az elméjét nem győzi le, s az az ellensége marad, addig a vágy, a düh, a mohóság, az illúzió stb. parancsait kénytelen teljesíteni. Amikor azonban legyőzi, akkor saját akaratából az Istenség Személyisége, a mindenki szívében jelen lévő Paramātmā utasításainak engedelmeskedik. Az igazi yoga végzéséhez hozzátartozik, hogy az ember felfedezi a Paramātmāt a szívében, s aztán követi útmutatásait. Ha valaki közvetlenül a Kṛṣṇa-tudat gyakorlásához lát, abból természetesen következik, hogy tökéletesen meghódol az Úr utasításainak.

Целта на осемстепенната йога е да бъде поставен умът под контрол, за да стане приятел в изпълнение на мисията на човешкия живот. Показното практикуване на йога, без контрол над ума, е просто загуба на време. Този, който не може да обуздава ума, живее постоянно с най-големия си враг и по такъв начин животът и мисията на живота му се провалят. По природа живото същество е призвано да следва напътствията на Върховния. Докато умът остава непокорен враг, човек е принуден да изпълнява заповедите на похотта, гнева, алчността, илюзията и т.н. Но щом умът бъде овладян, той доброволно приема заповедите на Върховния Бог, пребиваващ във всяко сърце като Парама̄тма̄. Истинската йога предполага среща с Парама̄тма̄ в сърцето и следване на неговите напътствия. А за този, който директно приеме Кр̣ш̣н̣а съзнание, съвършеното отдаване на заповедите на Бога следва от само себе си.