Skip to main content

6. VERS

TEXT 6

Szöveg

Texte

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat
bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat

Szó szerinti jelentés

Synonyms

bandhuḥ – barátja; ātmā – az elme; ātmanaḥ – az élőlénynek; tasya – annak; yena – aki által; ātmā – az elme; eva – bizony; ātmanā – az élőlény által; jitaḥ – legyőzött; anātmanaḥ – annak, akinek nem sikerült elméjét szabályoznia; tu – de; śatrutve – ellenségeskedés miatt; varteta – megmarad; ātmā eva – ugyanaz az elme; śatru-vat – ellenségként.

bandhuḥ: l’ami; ātmā: le mental; ātmanaḥ: de l’être; tasya: de lui; yena: par qui; ātmā: le mental; eva: certes; ātmanā: par l’être; jitaḥ: vaincu; anātmanaḥ: de celui qui n’a pas réussi à maîtriser le mental; tu: mais; śatrutve: à cause de l’inimitié; varteta: reste; ātmā eva: ce même mental; śatru-vat: comme un ennemi.

Fordítás

Translation

Az elme a legjobb barátja lesz annak, aki legyőzi őt, ám annak, aki nem képes felülkerekedni rajta, a legnagyobb ellenségévé válik.

Pour qui l’a maîtrisé, le mental est le meilleur ami. Mais pour qui a échoué, il reste le pire ennemi.

Magyarázat

Purport

A nyolcfokú yoga gyakorlásának célja az elme legyőzése, hogy az az ember barátjává válhasson, s így segíteni tudja őt emberi küldetése teljesítésében. Aki megzabolázatlan elmével, csupán a látszat kedvéért végzi a yogát, az csak az idejét vesztegeti. Aki nem képes uralkodni az elméje fölött, az legnagyobb ellenségével él együtt, s ez tönkreteszi az egész életét, küldetése pedig nem jár sikerrel. Az élőlény örök természetéhez tartozik, hogy feljebbvalója parancsait végrehajtsa. Amíg az elméjét nem győzi le, s az az ellensége marad, addig a vágy, a düh, a mohóság, az illúzió stb. parancsait kénytelen teljesíteni. Amikor azonban legyőzi, akkor saját akaratából az Istenség Személyisége, a mindenki szívében jelen lévő Paramātmā utasításainak engedelmeskedik. Az igazi yoga végzéséhez hozzátartozik, hogy az ember felfedezi a Paramātmāt a szívében, s aztán követi útmutatásait. Ha valaki közvetlenül a Kṛṣṇa-tudat gyakorlásához lát, abból természetesen következik, hogy tökéletesen meghódol az Úr utasításainak.

Le but de l’aṣṭāṅga-yoga est de maîtriser le mental afin d’en faire un ami capable de nous aider à remplir notre mission d’être humain. Si elle n’amène pas cette maîtrise, la pratique du yoga ne sera qu’une perte de temps, une simple exhibition. Celui qui ne peut dominer son mental vit aux côtés de son pire ennemi et ne peut ni mener à bien sa vie ni remplir sa mission. La condition inhérente de l’être est d’obéir aux ordres d’un supérieur. Tant que son mental règne sur lui en ennemi triomphant, il doit vivre sous la dictée de la concupiscence, de la colère, de l’avarice, de l’illusion, etc. Mais que son mental soit soumis, et il acceptera de plein gré les directives de Dieu, la Personne Suprême, sis dans le cœur de tous les êtres sous la forme du Paramātmā. Pratiquer le vrai yoga amène l’adepte à réaliser le Paramātmā et à suivre Ses instructions. Celui qui pratique d’emblée la conscience de Kṛṣṇa suit automatiquement les instructions du Seigneur.