Skip to main content

24. VERS

ТЕКСТ 24

Szöveg

Текст

sañjaya uvāca
evam ukto hṛṣīkeśo
guḍākeśena bhārata
senayor ubhayor madhye
sthāpayitvā rathottamam
сан̃джая ува̄ча
евам укто хр̣ш̣ӣкешо
гуд̣а̄кешена бха̄рата
сенайор убхайор мадхйе
стха̄пайитва̄ ратхоттамам

Szó szerinti jelentés

Дума по дума

sañjayaḥ uvāca – Sañjaya mondta; evam – így; uktaḥ – szólítva; hṛṣīkeśaḥ – az Úr Kṛṣṇa; guḍākeśena – Arjuna által; bhārata – ó, Bharata leszármazottja; senayoḥ – a seregek; ubhayoḥ – mindkettő; madhye – közé; sthāpayitvā – helyezve; ratha-uttamam – a legjobb harci szekeret.

сан̃джаях̣ ува̄ча – Сан̃джая каза; евам – така; уктах̣ – се обърна; хр̣ш̣ӣкешах̣ – Бог Кр̣ш̣н̣а; гуд̣а̄кешена – от Арджуна; бха̄рата – о, потомъко на Бхарата; сенайох̣ – на армиите; убхайох̣ – и двете; мадхйе – по средата; стха̄пайитва̄ – установи; ратха-уттамам – най-великолепната колесница.

Fordítás

Превод

Sañjaya így szólt: Ó, Bharata sarja! Arjuna kérésére az Úr Kṛṣṇa a két sereg közé hajtotta a pompás harci szekeret.

Сан̃джая каза: О, потомъко на Бхарата, в отговор на молбата на Арджуна, Бог Кр̣ш̣н̣а изтегли великолепната колесница между двете армии.

Magyarázat

Коментар

Ebben a versben Arjunát Guḍākeśának nevezik. A guḍākā alvást, álmot jelent, az álom legyőzőjét pedig guḍākeśának hívják. Az alvás egyben tudatlanság is. Arjuna az álmot és a tudatlanságot egyaránt legyőzte, mert Kṛṣṇa barátja volt. Kṛṣṇa hűséges bhaktájaként egyetlen pillanatra sem tudta elfelejteni Őt – ilyen a bhakták természete. Egy bhakta akár ébren van, akár alszik, örökké az Úr nevére, alakjára, tulajdonságaira és kedvteléseire gondol. Így győzi le az álmot és a tudatlanságot is, pusztán azzal, hogy szünet nélkül Kṛṣṇa jár a fejében. Ezt nevezik Kṛṣṇa-tudatnak, samādhinak. Kṛṣṇa Hṛṣīkeśa, vagyis minden élőlény érzékeinek és elméjének irányítója, ezért megértette Arjuna szándékát, amikor Arjuna a seregek közé kívánta hajtani szekerét. Teljesítette hát kérését, s így szólt:

ПОЯСНЕНИЕ: В този стих Арджуна е наречен Гуд̣а̄кеша. Гуд̣а̄ка̄ означава сън, а този, който побеждава съня, е наричан гуд̣а̄кеша. Под „сън“ се има предвид и невежество. Благодарение на приятелството си с Кр̣ш̣н̣а, Арджуна е успял да победи както съня, така и невежеството. Като велик предан на Кр̣ш̣н̣а, той не го забравял дори за миг. Такава е природата на предания. И когато е буден, и когато спи, преданият винаги мисли за името, формата, качествата и забавленията на Бога. Благодарение на постоянното помнене на Кр̣ш̣н̣а той може да победи съня и невежеството. Това състояние се нарича Кр̣ш̣н̣а съзнание, или сама̄дхи. Понеже е Хр̣ш̣ӣкеша, господар на ума и сетивата на всяко живо същество, Кр̣ш̣н̣а знае защо Арджуна го помолил да изтегли колесницата между двете армии. Той изпълнил желанието му и изговорил следните думи.